İhracat Yapana Devlet Destekleri

Türkiye teşvikler olarak çok zengin bir ülke, adeta bir teşvik cenneti. Diğer yurt dışındaki ülkelere baktığımız zaman onlarla mukayese ettiğimiz zaman Türkiye gerçekten teşvikler açısından çok daha verici bir ülke olduğunu görmekteyiz. Gerek teşvikler gerek hibe ve destekler olsun devlet tarafından desteklenmekteyiz. Ülkemizde çok çeşitli kurumlar var destek ve teşvik sağlayan. Bunların başında Ticaret Bakanlığı geliyor ve daha çok ihracata yönelik teşvikler sunuyor. Bunun yanında KOBİ’lere yönelik teşvikler sağlayan TÜBİTAK, TEYDEB, SANTEZ ve KOSGEB var. KOSGEB’inde çok ciddi tutarlarda destekleri mevcuttur.

İhracat teşvik ve desteklerine bakacak olursak, ihracat destekleri olarak gerçekten bir ihracatın başlangıcından sonuna kadar süreci tamamıyla destekleyen bir yapı mevcut. İlk başta bir Pazar araştırması gezisi yapmak istiyoruz diyelim çeşitli ülkelerdeki mal satma potansiyelimizi görmek istiyoruz, çeşitli kontaklar kurmak istiyoruz, potansiyel müşteriler bulmak istiyoruz, bu Pazar araştırması gezileri yıllık 50.000 Dolara kadar desteklenmektedir. Kişi destekler sayesinde 1 yılda 10 tane Pazar araştırma gezisi yapabilmektedir. Sizler Pazar araştırması gezisinde 5.000 dolarlık bir harcama yaptıysanız devlet bunun %70’ini karşılar. Fuarlara katılma istemeniz durumunda da Bakanlığın sitesinde ilan edilen fuarlardan olmak kaydıyla yine fuar desteklerinden yararlanılabilir. Yine ihracat destekleri arasında tanıtım, reklam ve pazarlama destekleri de vardır.

Yurtdışına reklam veren firmalar zaten yaptıkları harcamaları Ticaret Bakanlığından alabilmektedir. Ama bu firmalar personel giderlerini, donanım giderlerini, yazılım giderlerini Ticaret Bakanlığından alamaz. Personel, yazılım, donanım ve ihracatı ilgilendiren bazı harcamalar için kesinlikle Yurtdışı Pazar Destek Programından yararlanmalısınız. Sizler ihracat yapmak istiyorsanız ve belki de e-ihracat yapmak istiyorsunuz. Bunun için bazı yazılımlara ihtiyacınız olacak. Yazılım satın almanız gerekiyor veyahut da ihracata yönelik personel istihdam etmek için ve bazı donanımlar satın almak için bu donanımları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile finanse etmeniz mümkündür.

Firmanız adına sizlerin de eğer ki böyle giderleriniz var ise ve ihracata da yönelik bir hayaliniz bir projeniz var ise muhakkak KOSGEB’in Yurtdışı Pazar Destek Programından faydalanmanız gerekir. Projenin bütçesi KOBİ’ler için çok ideal bir tutardır. Her firma bu destekten bir kere yararlanabilmektedir. Bir firmanın destekten yararlanması için son mali yılında ihracat yapmış olması gerekir.

İhracat yapmak isteyip de ülkemizde ihracata yönelik destek ve teşviklerin neler olduğunu bilmek ve öğrenmek isterseniz Kobi-Line olarak uzman danışmanlarımız sizlere yönlendirme yaparak ihracat için tüm süreçlerde danışmanlık hizmetinizi bizden sağlayabilirsiniz.

http://www.kobi-line.com.tr

0212-9120262

KOBİ’lere Devletten Hibe ve Teşvikler

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler devletin verdiği birçok destek ile beraber kendilerini daha da geliştirmekte, büyütmekte ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Devlet’in bazı kurumlar ile iş birliği yaparak işletmelerin, girişimcilerin desteklendiği ülkemizde, yeni iş fikirleri ya da mevcutta olan iş yerleri artık daha büyük çalışmalar yaparak istihdama katkıda bulunuyorlar.

Her bir işletme bu ülkenin daha da gelişmesi için çok fazla öneme sahiptir. Devlet, işletmelere sahip çıkarak onlar adına pek çok yenilik ve destekler sağlamaktadır. Bu da gelişmişlik seviyemizi daha da üst düzeylere çıkarmaktadır.

KOBİ’ler devletin vermiş olduğu destek, hibe ve de teşvikler sayesinde Pazar alanlarını büyütme, işletmelerini geliştirme ve milli gelire katkıda bulunmaktadır. Hibe ve teşviklerin günümüzde daha ne olduğunu bilmeyen işletmeler vardır. Bu gerçekten hem iş sahibi hem de iş yeri adına büyük bir kayıp demektir.

İşinde yatırım yapmak isteyenlere, işini geliştirmek isteyenlere devlet geri ödemeksizin hibe verir. Hibenin de alınmak istenen ihtiyaca göre kategorileri mevcuttur. İşletmesine hammadde, personel alımı, makine-teçhizat alımı yapmak isteyen işletme sahiplerine çeşitli hibeler verilmektedir.

Devletin hibe vermesinde ki ilk amaç, işletmelerin ülkeye katkıda bulunmasını sağlamak, ekonomik açıdan, sosyal açıdan ülkenin daha da gelişmişliğini artırmaktır. Yapılan yatırımlar sonucunda ülke istihdamına büyük ölçüde katkı sağlanmaktadır.

Devlet, hibe için her yıl bütçesinden ayırmış olduğu ücretler sayesinde pek çok kişi işinde daha da başarılı olmaktadır. Yeni bir iş yeri açacak olup fakat buna cesaret bulamayan bireyler için bu hibeler iyi birer teşvik aracı olmaktadır. Devlet sağlamış olduğu hibelerden sonra daha çok işletmenin açıldığı da gözlerden kaçmamaktadır.

Her ekonominin temeli üretim, tüketim ve bu ikiliyi bağlayan dağıtımdan oluşur. Teşvik, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması için ekonominin temeli olan bu 3 fonksiyondaki aksamaları minimuma indirecek devletin yardımda bulunduğu sistemin bütünüdür.

Devletin firmaların bazı faaliyetlerinde (yeni yatırımlar, kapasite artırımları, modernizasyonlar ya da istihdam) tarafında sağlanan devletin verdiği vergi avantajlarına teşvik denir. Firmaların yatırımlarını kolay yapma anlamında verilen desteklerdir. Hibe olarak değil vergisel avantaj sağlar.

KOBİ’ler devletin vermiş olduğu hibe ve teşviklerden yararlanmak için uzman bir danışmanla iş birliği yapması Kobiler için daha avantajlı olmaktadır. Sizler de Kobi-Line Kobi Danışmanlık Merkezine başvurarak akredite uzman danışmanlarımızla doğru bir iş planı ile desteklere daha kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Kimlere Verilir?

Yatırım Teşvik Belgesi, kalkınma planı ve yıllık programda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufları katma değerli yatırımlara yönlendirmek, üretim ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirerek uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları desteklemek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir.

Yatırımcılar yapacakları komple yeni tesisler, mevcut tesislere ek yatırım, mevcut tesisleri yenilemek, ürünlerini çeşitlendirmek ve mevcut ürünlerini entegrasyon sağlayacak yeni ürünler üretebilmek için yatırım teşvik belgesini alabilirler.

Yatırım teşvik belgesi alan yerli veya yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’de ki şubeleri yapacakları yatırımlarda gelir veya kurumlar vergisi belirli oranlarda indirimli olarak uygulanmasını destekler. Aracı kurumlardan sağladıkları krediler için faiz desteğinden, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, sigorta primi işçi hissesi desteğinden, işçi ücretlerinden alınan gelir vergisi stopajı desteğinden büyük ölçekli yatırımlarda, yatırım yeri tahsisi desteğinden, ithalde alınan gümrük vergisi muafiyetinden, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi istisnasından büyük ölçekli yatırımlarda katma değer vergisi iadesi gibi desteklerden faydalanabilirsiniz.

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar bu yatırım teşvik belgesi için başvuru yapabilir ve alabilirler.

Minimum 500.000 TL’nin üzerinde yatırım yapmayı planlayan, kişi, kurum, kuruluş ve KOBİ’ler de bu yatırım teşvik belgesi için başvurularını yapabilir. Aynı zamanda tarım, seracılık, hayvancılık yapmak isteyen, çiftçiler de alacakları yatırım teşvik belgesi ile birlikte devletin sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilir.

Yatırım teşvik belgesini alabilmek için bazı kilit önemli noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu önemli hususları iyi bilmediğiniz takdirde belgeyi almaya hak kazanamazsınız. Bundan dolayı çoğu kişi belgeyi alamamakla beraber yatırımlarını da yapamamaktadır.

Şayet alanında uzman kişiler ile çalışırsanız bu yatırım teşvik belgesini alabilmek için tüm şartlardan detaylı bir şekilde uzmanınız tarafından bilgilendirilir ve en kısa sürede bu belgeyi alabiliriniz. Yıllardır bu sektörde hizmet veren Kobi-Line uzmanları izlemeniz gereken tüm adımlarda sizlere yardımcı olabilirler.

Sizler de işinizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için mutlaka Kobi-Line başvurun.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Kişisel Verilerinizi Güvenle Koruyor Musunuz?

Adımız, soyadımız, kimlik numaramız ya da adres bilgilerimiz kişisel verilerimizdir. Yalnız bunlarla da kalmayıp mail adresimiz, telefon numaramız, banka ve kredi kartı bilgilerimizden tutun da sosyal medya hesaplarımız ve fotoğraflarımıza, sağlık bilgilerimize kadar doğrudan ya da dolaylı olarak bizi tanımlayan bütün bilgiler bizim kişisel verilerimizdir.

Kişisel verilerimiz açık rızamız veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmadan kesinlikle kullanılamaz veya paylaşılamaz. Aksi bir durumda artık Kişisel Verinin Korunması Kanunu var. Bu kanunu ihlal edenleri de ciddi idari ve cezai yaptırımlar bekliyor. Yine bu kanunla korunan kişisel veri koruma kurumu sayesinde artık bütün kişisel verilerimiz güvence altındadır.

Haklarımızı koruyabilmek için öncelikle haklarımızın neler olduğunu iyi bilmeliyiz. Bizler vatandaş olarak kişisel verilerimize sahip çıkmalıyız. Bununla ilgili de Kişisel Verileri Koruma Kanununda ki haklarımızı kullanmaktan hiçbir zaman çekinmemeliyiz.

Verilerinizi korumak için güvenlik sorunları ortadan kalkmakta ve neredeyse bu kanun sayesinde daha güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Verilerinize bir başka kişi tarafından erişimin olması noktasında kanun gereği o kişiye cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Öncelikle iş bize düşmektedir. Bizler verilerimizi ne kadar iyi ve güvenli bir şekilde koruyabilirsek verilerimiz o kadar güvende olmaktadır.

Artık teknolojinin de gün be gün daha da gelişmesi ile birlikte bir başkasına ait olan veriler kolayca ele geçirilebilmektedir. 2016’da yürürlüğe giren bu kanun sayesinde biraz da rahatlamış durumdayız. Özellikle şu son zamanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu daha da gündemde olmakta ve her geçen gün önemi artmaktadır.

Herhangi bir nedenle kişisel verileriniz istendiğinde ne yaparsınız? Bazılarımız izin verir bazılarımız izin vermez veya aydınlatma metnini okuduktan sonra izin verebiliriz. Bu soru karşısında size 3 cevap hakkı doğmaktadır. Kişisel verilerinizi isteyen kurum veya kuruluş hangi verilerinizin istendiği, istenilen bu verilerinizin hangi amaçla kullanılacağı, eğer ki bu veriler aktarılacaksa kime ve hangi amaçla aktarılacağı, verilerinizi elde etme yöntemi ve hukuki gerekçesi, haklarınızın neler olduğu, gerekmesi halinde nereye başvurabileceği konusunda sizi detaylı olarak aydınlatmak zorundadır.

Aydınlatma yaptıktan sonra kanundaki diğer işleme şartlarından herhangi biri yoksa açık rızanızı almak zorundadır. Verilerinizi paylaştığınız kişi ya da kurumlardan bilgi talep ettiğinizde başvurunuza en geç otuz gün içerisinde cevap verilmek zorundadır. Netice alamamanız durumunda Kişisel Verileri Korum Kurumuna şikâyette bulunabilirsiniz.

Verilerinizin her türlü güvenliği için bu kurumdan yardım almalısınız. Farkında ol güvende kal.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Girişimciler En Çok Kobi-Line’a Güveniyor

Yaşamın bize sundukları gereği hayatı belli başlı standartlara göre yaşama algısını ve düşüncesini yıkmak, daha çok şeye ulaşmak, hiç bilmediğin bir yoldan gitmek, yolda nelerle karşılaşacağını bilmeden emin adımlarla dimdik yürümek sizi sıfırlanmış, daha yürekli ve yeni bir yaşam standardına yükseltir.

Tüm bunları yapabilen bir kişi de girişimci olma ruhu da vardır. Girişimcilik bütün bunları kapsar. Önünüze çıkacak tüm risklere karşı göğüs gererek yeni bir iş fikri ile bir işletme açmak sizin cesaretinizi ve güçlü olduğunuzu gösterir.

Girişimci adayı iseniz mutlaka yanınızda güvenmek isteyeceğiniz birilerini ararsınız. Devlet sağlamış olduğu destekler sayesinde birçok girişimciye finansal açıdan yardımda bulunmaktadır. Girişimde bulunacak kişilerin ellerinde belli miktarda öz sermayesinin olması gerekir. Bunun yeterli olmadığı durumlarda ise kişi devlet desteklerine başvurarak işletmesini açabilir.

Girişimcinin alacağı destekler sektörden sektöre, şehirden şehre ve destek paketlerine göre değişkenlik gösterir. Destekler belli bir süreci kapsar. Bu süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Bu süreçte bir KOBİ danışmanı ile çalışmak daha doğru olacaktır.

Girişiminizi daha da güçlendirmek ve işletmeniz için alacağınız desteğe sağlıklı yollarla ulaşmak için bir Koç ile yani uzman bir danışman ile çalışmanız sizi ve iş fikrinizi daha güçlü kılabilmektedir. Bunun için yetiştirilmiş, eğitilmiş ve hem KOBİ’lere hem de girişimcilere danışmanlık etmek için hizmet sağlayan KOBİ danışmanı ile çalışmanız girişimcilik eyleminizde daha doğru ve verimli yollardan giderek hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Kobi-Line Kobi Destek ve Danışmanlık Merkezi ise bünyesinde çalıştırdığı uzman KOBİ danışmanlarının devamlı eğitimler almasını sağlayarak danışanlarına daha iyi hizmetler vermek için her gün bir önceki günden daha verimli ve etkin olabilmek için emek vermektedir.

Girişimci bireyler alacakları destek için hangi kurumdan ne kadar bir tutarda destek alacağını, iş fikrini hayata geçirmek için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini, yeni girişimci olduğu için hangi destek programından faydalanırsa daha avantajlı olacağını bu ve buna benzer merak edilen tüm konularda uzman bir kişi ile sistematik olarak iyi bir iş planını yürütmesi dâhilinde kesinlikle başarıya ulaşmış olacaktır.

Kobi-Line’a güvenen girişimciler devlet desteklerine daha kısa bir zaman içerisinde ulaşmaktadır. Sayıları binleri geçen, her birinin başarı öyküsü farklı hikâye barındıran girişimcilerimiz her gün övgü dolu mesajlarını ve bazıları ise yüreğinden gelen hediyelerini gönderiyorlar. Siz de bir girişimci adayı iseniz Kobi-Line’a başvurularınızı yapın danışmanlık hizmetinin en iyisini, en güler yüzlüsünü uzmanlarımızdan alın.

Unutmayın, başarmanın en iyi yolu işi bilen birisinin tecrübelerinden faydalanarak ilerlemektir. Uzman ekibimizle bir an önce tanışın ve danışman kadromuz ile en gözde başarılara imza atın.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Danışmanlık Markası: Kobi-Line 2020 Yılında da 1 Numara Oldu

Kobi-Line sizlerin sayesinde daha büyük bir aile olmaya devam ediyor.

Yaptığımız çalışmaların her daim başarı görmesini isteriz. Hangi iş olursa olsun bir başka kimseden takdir edilmek herkesin hoşuna gideceği bir durumdur. Bu durum özellikle bir kişiyi ya da kurumu iş noktasında ortaya çıkarır.

Bizler yaptığımız işlerde çalışmalarımıza ne kadar fazla gayret gösterir, kendimizi ne kadar çok geliştirir ve yeniliklere açık bir konumda tutarsak bize gelen kişilerin sayısı da o kadar çoğalır. Bırakın biz kendimizi değil başkaları bizi konuşsun.

Kobi-Line ailesi olarak bünyemizde çalışan tüm KOBİ uzman danışmanlarımız danışanlarından gördükleri memnuniyet mesajları, onlara yardımcı olarak kurdukları işletme adına yaşadıkları mutlulukları, onlara devletten destek alma noktasında rehberlik ettiğimiz için bizleri takdir ederek teşekkürlerini sunmaları bizleri onurlandırarak, kurum olarak hak ettiğimiz başarıyı bize tekrardan göstermektedir.

Her geçen yıl bir önceki yıla göre danışanlarımız daha da çoğalmakta. Bu durum karşısında bizler daha fazla kendimizi geliştirerek, işimizde her daim en iyisi olmak için dirayetli bir şekilde çalışmaktayız. Geçtiğimiz 2020 yılında milletçe yaşamış olduğumuz zorlu süreçler geçirdik. Her birimiz bu pandemi sürecinden başta ülke ekonomisi olmak üzere fazlaca etkilendik. Kobi-Line olarak bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Danışanlarımıza devlet desteklerinden faydalanmaları için en uygun çalışmalarda bulunarak bu süreçte destek çıkan her bir kurumu ayrı ayrı ele alarak işletme sahiplerine ya da yeni bir iş yeri açacak olan girişimcilere yardımcı olduk.

Uzman KOBİ danışmanlarımız gerek yazmış oldukları projeler ile gerekse danışanları ile karşılıklı, sağlıklı bir iletişim kurarak, kopmalar yaşamadan sürdürdükleri online danışmanlık hizmetini 2020 yılı döneminde en az risk ile tamamlamış oldular. Biz kurum olarak 10 yıldan fazla bir zaman diliminde KOBİ’lere, girişimcilere ve diğer akla gelen tüm işletmelere destek ve hibeleri alma noktasında danışmanlık hizmeti verdik ve bu hizmet sınırlarımızı, hizmet kalitemizi daha da artırarak 2020 yılında da çalışmalarımızı tamamladık.

2021 yılına ise daha dinamik, canlı ve tazelenmiş bir şekilde başladık. Markamızı bilen kişilerin sayısı her yıl daha da artmakta. Biz kurum olarak markamızı en iyi şekilde bir adım daha ileriye taşımaya gayret gösteriyoruz. 2020 yılına nasıl damga vurduysak bu değişmeden her yıl damga vurmaya devam edeceğiz.

Kobi-Line sizlerin sayesinde daha büyük bir aile olmaya devam ediyor ve sizlerle beraber büyüyor.
Ne mutlu ülkesi için çalışan, üreten ve istihdam yaratan tüm özverili girişimci ve Kobilerimize.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

İşlerinizi Kobi-Line İle Büyütün!

Kim işlerini alanında tecrübeli bir uzman ile bir adım daha ileriye taşımak istemez ki?

Uzman Danışmanlık sayesinde hem işletmeniz hem de kendiniz daha çok gelişmelere açık hale gelmiş olacak ve bilgiye erişim noktasında uzman bireylerin engin bilgilerinden yardım almış olacaksınız. Ülkemizde bir iş yeri kurmuş ve hala mevcutta işletmekte olup devlet ve çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde işlerini büyütmüş pek çok girişimci ve işveren vardır.

Destek, teşvik ve hibeler kurumların farklı pek çok programları sayesinde işletmelere verilmektedir. Farklı boyutlarda ve işlevlerde iş kurup yürüten bütün işletmeler başarı yüzdesini daha da yükseltmek için hibelerden yararlanmaktadır.

İşlerinizi büyütmek, geliştirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmanızı sağlayacak tüm olumlu ticari faaliyetlere finansal kaynak sağlayan destekler ve hibeler işletmelerin hibe analiz çalışmaları sonunda kendi işletmelerine uygun olan desteği bulmaları için bir ön adımdır.

Sadece mevcut işiniz için değil de en başından bir girişimciyken bile bu desteklerden yararlanmanız sizler için bir alıştırma, formatın nasıl ilerlediği konusunda bir tecrübe etmenize de fırsat vermiş olur.

Bir iş fikrinizle beraber girişimcilik yolunda ilk adımınızı atmanız için sizlere verilen destek oranlarının tutarları oldukça yeterli ve iyi bir seviyededir.

Bu işi kurmak ve iş yerimi açmak için sermayem yetersiz, kim bana destek çıkar ki? Ya da işi bir şekilde başardım diyelim ileride de desteğe ihtiyaç duyarsam bu desteği nereden karşılarım gibi sorularla ümitsizliğe kapılmayın. Kobi-Line olarak yıllardır KOBİ’lere, girişimcilere ve tüm işletmelere ışık olmuş, onlara uygun destek programlarını araştırarak uzman danışmanlarımız vasıtasıyla gerekli bilgileri vererek hibe desteğinden yararlanmaları için pür dikkat çalışmalarımızı her daim titizlikle yürütmekteyiz.

Bizler akredite uzman danışmanlarımız ile birlikte sizlerin desteklerden yararlanmanız için iyi birer iş planı ve programı hazırlayarak beraberce ilerlemekteyiz. Müşteri ve onun istekleri, arzuları, fikirleri bizim için önceliklidir. Karşılıklı uyumlu ve anlaşarak rehberlik ettiğimiz danışanın işini nasıl büyütmesi ve geliştirmesi gerektiği ile ilgili birlikte bilgi alış-verişleri sağlayarak desteğin alınması noktasında sıkı çalışmalar yürütmekteyiz.

İşinizi büyütmek için almak istediğiniz desteği sağlayan kurum sizden bir proje isterse bizler bunu da sizin için en etkin ve uygun bir şekilde yazarak projelerinizi tamamlamaktayız. Tüm bunlar uzman danışman kadromuz sayesinde gerçekleşmektedir.

İşlerinizi büyütmek gibi bir fikir içerisindeyseniz, yeni bir iş fikriniz varsa, iş kurmak istiyorsanız mutlaka Kobi-Line uzman ekibine başvurarak size en uygun desteğin nereden ve hangi destek programından geleceğine dair birlikte karar verelim.

Unutmayın! Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşmış. Çevrenizden gelen negatif tepkilere kulak asmayın. Çevreniz sizi daima olumsuz etkiler. Kulaklarınızı tıkayın, amacınıza ve hayalinize odaklanın!

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Girişimcilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

 • İyi bir fikriniz varsa, aynı iyi fikre başkasının da sahip olabileceğini unutmayın.
 • Arz ve talep arasındaki denge dinamiktir. Bu dinamizme ayak uydurmanız gerekiyor.
 • Eğer çok fazla rakip aşırı arzla talebi zorlarsa, bu durumdan herkes mustarip olur.
 • Sektörünüzün nasıl dönüşebileceğini, hatta gereksiz hale gelebileceğini hesaplayın.
 • Değişimi doğru öngörebilmelisiniz, yoksa değişim sizi saf dışı bırakabilir.
 • Gelecekte neyin değişebileceğine dair yeterli bir resme sahip olduğunuza emin olun.
 • Geçmişte işe yarayan bir şeyin bugün de işe yarayacağını düşünmeyin.
 • Girdiğiniz yeni alanların farklı bir yaklaşım gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.
 • Rakiplerinizin ve kendinizin geçmiş başarılarınızı yanlış yorumlamayın.
 • Müşterilerin ihtiyaçları hakkındaki fikirlerinizi sınırlı modeller ya da tecrübe üzerine kurmayın.
 • Pazarı segmente etmeli ve hedef müşterileriniz için neler yapabileceğinizi bulmalısınız.
 • Ürününüze ya da hizmetinize aşık olmayın. Kendinizi büyük görmeyin, bunu yapmak müşterilerinizin işidir.
 • Tek amaca yönelip diğerlerini ihmal etmeyin.
 • Ulaşılamayacak stratejiler konusunda asla ikna olmayın.
 • Başarı için doğru ölçümlemeleri ve göstergeleri kullanın.
 • İçinde hareket ettiğiniz kültürlerin geleneklerini anladığınıza emin olun.
 • Kârlılık uğruna hızlı büyümeden kaçının.
 • Kredibiliteyi sağlamak açısından, ortaklıklar değerli olabilir ama gözünüzü dört açmalısınız.
 • Ortağınızın güdüleri ve niyetleri sizinkiyle aynı olmayabilir, ortağınızı iyi tanıyın.
 • Birçok aksiliğin aynı anda bir araya gelebileceği olasılığını hesaba katın. Sabırlı olun.
 • Yön mühendisliği gerektiren öngörülmüş inovasyonlarla yeni keşifler gerektirenleri ayırt edin.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

Ben Sadece KOSGEB’i Biliyorum Başka Nereden Destek Alabilirim?

Bunu sadece sen değil pek çok insan desteklerin sadece KOSGEB’den alındığını bilmektedir.

İşletmesi olup da daha bu desteklerden haberdar olmayan iş sahiplerinin yüzdesi neredeyse %80’lere dayanmaktadır.

Öncelikle belirtmek de fayda vardır ki devlet tarafından destekler şu sebeplerden ötürü verilmektedir: Nerede bir ülke varsa oradaki ülke ekonomisi zaman zaman durgunluk ya da krizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Hiçbir ülke elbette böyle bir dönemle karşılaşmak istemez.

Peki karşılaştığını varsayalım o zaman neler yapılmalı? Bu tarz dönemlerde ülkede ki üretim ve tüketim düşer, istihdam ve yapılan yatırımların sayısı azalır, Ar-ge ve yenilik adına yapılan yatırımlar azalır. Devlet ise ekonomide meydana gelen bu durumlara çeşitli çalışmalarla müdahalede bulunarak durgunluğun ve onun beraberinde gelen krizlerin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya hatta yok etmeye çalışırlar. Devlet destekleri de bunun için vardır.

Devlet destekleri elbette sadece kriz ya da durgunluk dönemlerinde uygulanmamaktadır. Ülkeler, ekonomilerini canlandırmak, güçlendirmek ve büyütmek için de destekler vermektedir. Var olan üretim, tüketim, yatırım ve istihdam gibi konularda artış olması için de destek verilmektedir.

Devlet bünyesinde oluşturulmuş olan ve meydana gelen birçok kurum ve kuruluş destek vermektedir. Başta KOSGEB olmak üzere ülkemizde 60’a yakın destek veren kurumların bazıları da şunlardır;

TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, TKDK, SGK-İŞKUR Destekleri, Kırsal Kalkınma Destekleri, Kalkınma Ajansları, Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Destekleri gibi daha sayılabilecek pek çok kurum ve kuruluş desteklerini gerek yeni girişimcilere gerekse tüm işletmelere sağlamaktadır.

Destekleri bilmek kadar bu desteklerden yararlanmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği de çok önemlidir. Sizlere yol gösterecek birine ihtiyaç duymanız durumunda uzman bir KOBİ danışmanından yardım alabilirsiniz.

Birden fazla destek veren kurumlar, desteklerini sizlere sunarken elbette belirli şartlar koyar. Bu şartları doğru bir şekilde yerine getirmek ise sizlere düşer. Kobi-Line uzman KOBİ danışmanları kendilerine başvurunuzu yapmanız durumunda sizler için en doğru hibe analizini ve diğer gerekli tüm analiz çalışmalarını yaparak bir değerlendirme de bulunur. Ve daha sonrasında siz de işletmeniz ya da yeni açmakta olacağınız iş yeriniz için gerekli desteği nerelerden sağlayacağınızı daha net bir şekilde öğrenmiş olursunuz.

Haydi, sizler de hibeleri daha fazla ertelemeden hemen yararlanmak için Kobi-Line uzman ekibine başvurun. Rakiplerinizin önüne geçebilmek için acele edin.

http://www.kobi-line.com.tr

0212-9120262

İşletme Kurarken En Çok Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ülkemizdeki insanlara sormuş olsanız herkesin bir iş hayali vardır.

Çoğu kişi ise kendi işletmesini yani iş yerini açmak ve kendi başına kimseye bağlı kalmadan orayı yönetmek ister. Fakat bu durum bir hayal gerçekleştirmek olarak değil de işte ve iş yerinde ne kadar başarılı olurum, bu işin üstesinden nasıl gelebilirim, faaliyet ya da üretim ve hizmet konusunda nasıl ilerlemeler kat edebilirim gibi durumları daha da göz önünde bulundurmalıdır.

İşletme kurarken kişi nelere dikkat etmelidir?

Hiç kimse bir anda hadi ben işletme kuruyorum diyemez. Bunun için bir ön çalışma yani fizibilite ve analizler yapması gerekir. Öncelikle o iş ile ilgili donanımınız nedir, eğitiminiz yeterli midir, tecrübeniz nedir, daha önce bu iş kolu ile ilgili çalışmışlığınız var mıdır, pazarı ne kadar biliyorsunuz, ürünlerinizi kimlere pazarlayacaksınız, hedef kitleniz kim, herhangi bir durumda finansal olarak zorluğa düştüğünüz zaman kimlerden ve nerelerden destek alabileceksiniz bu durumların hepsini öngörmeniz ve değerlendirmeniz gerekir.

Bir işletmenin girişimcilik ekolojisinde ölüm vadesi dediğimiz 2 yıllık sürede işletmeleri büyük bir kısmı bu sürede batmaktadır. Nedeni ise bu öngörüsüzlüklerden dolayıdır.

Diyelim ki sermayeniz var. Bu sermayeniz ile bu işletme ne kadar ayakta durabilir bu durum çok önemli bir konudur. Hiçbir işletme açıldığı günün ertesi günü bir kar sağlayamaz. Sizler sermayeniz bu iş için ne kadar süreliğine yeterli bu konu üzerinde planlama yaparak işletme kurabilirsiniz. İşletme kurmak isteyen kişinin ne kadar sürede kara geçeceğini iyi hesaplamalı ve yine bu sürede kısa, orta ve uzun vadede ki hedeflerini iyi analiz etmelidir.

İşletmenizi kurarken devlet destek, hibe ve teşviklerinden yararlanmak istiyorsanız eğer sürdürülmesi gereken adımları sabırla ve büyük bir titizlikle izlemelisiniz. Hatta bu destek alma noktasında bir KOBİ danışmanından yardım almanız sizin için daha büyük bir avantaj sağlar.

KOBİ danışmanınız işletmenizi kurarken işletmeniz adına hibe analizi yapar ve hibe ve destekten ne ölçüde yararlanacağınız konusunda sizleri bilgilendirir. Uzman danışmanınızın desteğin alınmasında başından sonuna kadar size yardımcı olması da çok önemli bir detaydır.

Kobi-Line uzman danışman kadrosu sizin desteklere nasıl ulaşmanız gerektiğinizi, tüm bu süreçte neler yapmanız gerektiğini ve uygun proje yazımları ile sizlere desteklerden büyük olasılıkla yararlanmanız için büyük bir kapı açar. Hatırlayın, danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşmış.

www.kobi-line.com.tr
0212-9120262

%d blogcu bunu beğendi: