KOBİ Danışmanlığı Belgelendirilecek!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lerin artık belgelendirilmiş kişilerden danışmanlık hizmeti alacağını belirterek, “Artık önüne gelen ‘Ben KOBİ danışmanıyım, gel sana danışmanlık hizmeti vereyim’ diyemeyecek” dedi.

Bakanlığın başlattığı çalışmayla KOBİ’ler, belgeli danışmanların vereceği taktiklerle büyüyecek. KOBİ danışmanlığı uygulamasını hayata geçirecek bakanlık, böylelikle istismarları da önleyecek.

“KOBİ koçları”, KOBİ’lere rekabet güçlerini arttıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak. Danışmanlar, bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacak.

Bakan Ergün, yaptığı açıklamada, KOBİ’lere yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve KOBİ danışmanlığını hayata geçireceklerini belirterek, artık önüne gelenin “Ben KOBİ danışmanıyım, gel sana danışmanlık hizmeti vereyim” diyemeyeceğini ifade etti.

Bundan sonra kimin ne hizmeti verdiğinin belli olacağını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

“Danışmanlık adı altında birçok kişi KOBİ’leri peşlerine takıyor, doğru yanlış birtakım bilgilerle onları yönlendiriyor. Yanlış istikamete yönlendirenler de var, bunları bilemiyoruz. Şimdi tüm bu sorunların önüne geçmek için KOSGEB’e yeni bir görev yükledik. Bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumuyla çalışılıyor. KOBİ’ler bundan sonra belgelendirilmiş danışmanlardan ve bu danışmanlarla çalışan danışmanlık şirketlerinden hizmet alacaklar. Yani, KOSGEB’in oluşturacağı altyapı çerçevesinde belgelendirilecek danışmanlardan danışmanlık alan KOBİ’lere destek verilecek. Eğer bir KOBİ, ‘benim desteğe ihtiyacım yok, canımın istediği yerden danışmanlık alırım’ diyorsa, ona da diyecek bir sözümüz yok. Biz KOSGEB’in bu yeni destek modelini, ‘KOBİ’ler danışmanlık hizmeti alsınlar, yollarını daha net olarak görsünler, önlerinde ne engeller var, hangi destekler var, işlerini nasıl daha iyi yürütürler’, bunları bilsinler diye kurguladık.”

KOBİ Danışmanlığı, Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girecek

Yoğun rekabet ortamı içerisinde KOBİ’lere doğru yol gösterici mekanizmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ergün, rekabetçi bir yapı oluşturmak için verilecek desteğin ülke ekonomisine de katma değer sağlayacağını söyledi.

Ergün, mevcut uygulamada özel danışmanlık kuruluşları, üniversiteler, bazı kamu kurum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, danışmanda aranacak niteliklerin tanımlanmadığına değindi. Yeni uygulama ile KOBİ danışmanının yapması gereken iş ve bu işi yapacak danışmanda aranacak niteliklerin belirleneceğini bildiren Ergün, şöyle devam etti:

“KOBİ’lerimiz, KOSGEB aracılığıyla birçok destek programında danışmanlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmetlerini de KOSGEB aracılığıyla destekliyoruz. KOSGEB’in Mesleki Yeterlilik Kurumuyla yaptığı çalışma kapsamında; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb. hususlara ilişkin önlemleri alarak sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan, nitelikli kişi olarak tanımlanan ve meslek profili oluşturulan KOBİ Danışmanı’na ilişkin Ulusal Meslek Standardı Taslağı’nı ilgili tarafların görüşlerine sunduk.”

Ergün, KOBİ danışmanlığının, tarafların görüşünün alınmasının ardından Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Her İsteyen Ben ‘KOBİ Danışmanıyım’ Diyemeyecek

Böylece KOBİ’lerin, yeterlilikleri belgelendirilmiş nitelikli danışmanlardan hizmet alması sağlanırken, destek ve hizmetlerin de etkinliğinin arttırılacağını vurgulayan Ergün, ulusal anlamda da ekonomiye önemli geri dönüşümlerin sağlanacağını ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaya yönelik sağlıklı bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

Bakan Ergün, “Yeni uygulamayla birlikte, artık her isteyen ben ‘KOBİ danışmanıyım’ diye hizmet sunamayacak. KOBİ’lerimizin nitelikli danışmanlardan hizmet alması sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lerin artık belgelendirilmiş kişilerden danışmanlık hizmeti alacağını belirterek, “Artık önüne gelen ‘Ben KOBİ danışmanıyım, gel sana danışmanlık hizmeti vereyim’ diyemeyecek” dedi.

Bakanlığın başlattığı çalışmayla KOBİ’ler, belgeli danışmanların vereceği taktiklerle büyüyecek. KOBİ danışmanlığı uygulamasını hayata geçirecek bakanlık, böylelikle istismarları da önleyecek.

“KOBİ koçları”, KOBİ’lere rekabet güçlerini arttıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak. Danışmanlar, bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacak.

Bakan Ergün, yaptığı açıklamada, KOBİ’lere yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve KOBİ danışmanlığını hayata geçireceklerini belirterek, artık önüne gelenin “Ben KOBİ danışmanıyım, gel sana danışmanlık hizmeti vereyim” diyemeyeceğini ifade etti.

Bundan sonra kimin ne hizmeti verdiğinin belli olacağını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

“Danışmanlık adı altında birçok kişi KOBİ’leri peşlerine takıyor, doğru yanlış birtakım bilgilerle onları yönlendiriyor. Yanlış istikamete yönlendirenler de var, bunları bilemiyoruz. Şimdi tüm bu sorunların önüne geçmek için KOSGEB’e yeni bir görev yükledik. Bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumuyla çalışılıyor. KOBİ’ler bundan sonra belgelendirilmiş danışmanlardan ve bu danışmanlarla çalışan danışmanlık şirketlerinden hizmet alacaklar. Yani, KOSGEB’in oluşturacağı altyapı çerçevesinde belgelendirilecek danışmanlardan danışmanlık alan KOBİ’lere destek verilecek. Eğer bir KOBİ, ‘benim desteğe ihtiyacım yok, canımın istediği yerden danışmanlık alırım’ diyorsa, ona da diyecek bir sözümüz yok. Biz KOSGEB’in bu yeni destek modelini, ‘KOBİ’ler danışmanlık hizmeti alsınlar, yollarını daha net olarak görsünler, önlerinde ne engeller var, hangi destekler var, işlerini nasıl daha iyi yürütürler’, bunları bilsinler diye kurguladık.”

KOBİ Danışmanlığı, Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girecek

Yoğun rekabet ortamı içerisinde KOBİ’lere doğru yol gösterici mekanizmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ergün, rekabetçi bir yapı oluşturmak için verilecek desteğin ülke ekonomisine de katma değer sağlayacağını söyledi.

Ergün, mevcut uygulamada özel danışmanlık kuruluşları, üniversiteler, bazı kamu kurum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, danışmanda aranacak niteliklerin tanımlanmadığına değindi. Yeni uygulama ile KOBİ danışmanının yapması gereken iş ve bu işi yapacak danışmanda aranacak niteliklerin belirleneceğini bildiren Ergün, şöyle devam etti:

“KOBİ’lerimiz, KOSGEB aracılığıyla birçok destek programında danışmanlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmetlerini de KOSGEB aracılığıyla destekliyoruz. KOSGEB’in Mesleki Yeterlilik Kurumuyla yaptığı çalışma kapsamında; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb. hususlara ilişkin önlemleri alarak sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan, nitelikli kişi olarak tanımlanan ve meslek profili oluşturulan KOBİ Danışmanı’na ilişkin Ulusal Meslek Standardı Taslağı’nı ilgili tarafların görüşlerine sunduk.”

Ergün, KOBİ danışmanlığının, tarafların görüşünün alınmasının ardından Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Her İsteyen Ben ‘KOBİ Danışmanıyım’ Diyemeyecek

Böylece KOBİ’lerin, yeterlilikleri belgelendirilmiş nitelikli danışmanlardan hizmet alması sağlanırken, destek ve hizmetlerin de etkinliğinin arttırılacağını vurgulayan Ergün, ulusal anlamda da ekonomiye önemli geri dönüşümlerin sağlanacağını ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaya yönelik sağlıklı bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

Bakan Ergün, “Yeni uygulamayla birlikte, artık her isteyen ben ‘KOBİ danışmanıyım’ diye hizmet sunamayacak. KOBİ’lerimizin nitelikli danışmanlardan hizmet alması sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: