Engelli Yakınına Maaş Desteği!

Evinde % 50 engelli yakını olanlara sağlanan bakım ücreti imkânı 960 TL’den 1027 TL’ye yükseldi. Bu imkândan faydalanabilmek için ise raporla birlikte İl müdürlüğüne başvurmak yeterli. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Bu destek, memur maaşlarındaki artışla birlikte yükseldi. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında 960 lira olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarındaki artış ile birlikte, evinde % 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana ödenen aylık 1027 TL’ye yükseldi. Yapılan açıklamalara göre, başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettiremeyen yakınlarına bakanlar, bu parayı alma imkânına sahip oluyor.

Bu imkândan faydalanabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması zorunlu kılınıyor. Engelli sağlık kurulu raporunda engel oranının % 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ek olarak ağır engelli ibaresinin yer alması gerekiyor. Eğer bu tür bir engelli yakınınız varsa onun akrabası olmanız, aynı evde yaşamanız ya da vasisi olmanız koşuluyla bakım parası almaya hak kazanıyorsunuz. Sağlık raporuyla beraber bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden düşük olması şartı gerekiyor. Tüm bu koşullar sağlandığında bu imkândan faydalanmanıza bir engel yok.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Yurtdışı Hibeler Bütçeye Gelir Kaydedilecek

Suudi Kral’dan Türkiye’ye 10 milyar dolar geldiği tartışmaları sıcaklığını korurken, hükümet sürpriz bir adım atarak yurtdışından gelen hibe ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmesi için yasal düzenleme hazırladı.

Hükümet, Türk F4 savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesiyle başlayan gerilim devam ederken, bazı askeri yatırımların önünü açtı. Hükümet, tatile girmeye hazırlanan TBMM’ye son dakikada “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı” adlı torba kanun tasarısı sevketti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarıyla gündeme gelen Suudi Kral’ın Türkiye’ye 10 milyar dolar gönderdiğine ilişkin tartışma sürerken, hükümet, sürpriz bir adım adarak yurtdışı hibe ve yardımlara yeni düzen getirdi. Kısa süre önce Erdoğan Bayraktar’ın, Suudi Kralı’nın Sevda Tepesi’ndeki arazisine imar izni verilmesiyle ilgili sohbette Akşam gazetesinde, “Kral ailesi Türkiye’ye yardımcı oluyor. 10 milyar dolar tutarında yardımı oldu” sözleri yer almıştı. Bayraktar daha sonra Milliyet’e, “Suudi Kralı’ndan 10 milyar dolar geldi demedim. Suudi Arabistan ve çevresindeki dost ülkelerden 10 milyar dolar, hatta fazlası gelebilir dedim” açıklamasını yapmıştı.

Askeri yatırıma davet…

Yeni düzenlemeye göre, yurtdışından gelen hibe ve yardımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Maliye Bakanı, yurtdışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânların Türk lirası karşılıklarını ilgili müsteşarlığın teklifi üzerine, gereğine göre bütçeye “gelir” veya “gelir-ödenek-gider” kaydetmeye yetkili olacak.

Hükümet, bazı askeri yatırımların da önünü açtı. Tasarıya göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler, bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler, Kalkınma Bakanlığı iznine bağlı olmayacak. Bu yatırımlar yatırım programında da yer almayacak.

Tasarıyla TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrüklere, Bakanlar Kurulu kararı ile doğrudan taşıt hibe edilebilecek. Mevcut uygulamada, bu tür hibeler Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı ilgili cetvellerde gösterilmek zorunda.

Kobi-Line Bilgi Merkezi 

%d blogcu bunu beğendi: