Kanatlı Hayvan Yatırımlarına Büyük Hibe Desteği!

Müjdeli haber Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Bolu İl Başkanı Mehmet Demiröz’den geldi. Tavukçuluk sektörüne kümeslerini ve ekipmanlarını yenileme ihtiyacı duyan yatırımcılara hibe desteği verileceğine ilişkin açıklama yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade eden Mehmet Demiröz, “Çok kısa bir zamanda, ruhsat şartı olmaksızın, işletme tescili bulunan ve aktif durumdaki kümeslere hibe desteğine başlanacak,” açıklamasında bulundu. Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği’nin Türkiye genelindeki çeşitli il temsilcileri, Birliğin Bolu İl Başkanı Mehmet Demiröz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bahadır Öztürk, Burhanettin Özkan ve Yavuz Ekinci’nin ev sahipliğinde, Bolu Narven Termal Kasabası’nda düzenlenen görüşmede bir araya geldi. Kanatlı üretim ekipmanları yenilenecek, ruhsat şartı aranmayacak beyaz et üreticilerinin ekonomik sorunları, çözüm önerileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen görüşmeler ve yeni yol haritasının değerlendirildiği toplantıya Mehmet Demiröz’ün hibe müjdesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tavukçuluk sektöründeki mevcut yatırımcılara hibe desteği verileceğini ifade eden Mehmet Demiröz, “Eylül 2016’da kurulan İl Temsilciliğimiz, henüz bir yılını doldurmamış olmasına rağmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde sürdürdüğü çalışmalardan olumlu sonuçlar almaya başladı. Türkiye’de toplam beyaz et üretiminin %30’unu gerçekleştiren Bolumuzun talep ve sorunlarının yanı sıra, sektörün genel eksiklik ve ihtiyaçlarının gündeme getirilmesine de gayret gösteriyoruz. Hükümet ile görüşmelerimizde bu sorumluluk bilinci ile hareket ettik ve tüm sektörün yüzünü güldürecek sonuçlar elde ettik. Bakanlık nezdinde, mevcut üreticilerin eskiyen kümes ve ekipmanlarının yenilenmesi, ihtiyaç duyulan yenilenme ve rehabilitasyonların yapılabilmesi adına hibelerin yenilenmesi kararı alındı. Çok yakın bir zamanda, ruhsat şartı aranmaksızın, işletme tescili olan ve aktif durumdaki kümeslere hibe desteği verilecek,” ifadeleriyle süreç hakkında bilgi verdi.

Kanatlı hayvan üreticilerine üyelik çağrısı hibe desteğinin, yeni kümeslerin kurulması için değil, mevcut kümeslerin iyileştirilmesi için verileceğine dikkat çeken Mehmet Demiröz, “Üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi konusunda Bakanlıklar ve sektör temsilcileri ile temaslarımız sürüyor. Kanatlı hayvan eti üreticilerinin bu süreçte bizlere vereceği destek çok önemli. Tüm üreticilerimize, bir an önce Birliğimizin il temsilciliklerine üye olmaları için ricada bulunuyorum,” sözleriyle kanatlı hayvan üreticilerinin desteğini istedi. Çalışmalar olumlu sonuç vermeye devam ederse bu hibeler yetiştiricileri büyük fırsatlar sunacak.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

KOSGEB İstihdam İçin Çalışmalara Devam Ediyor!

İstihdam sorununa yeni çözümler bulunmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Mamak Belediyesi, OSTİM OSB işbirliğiyle hayata geçen Mamak Belediyesi İstihdam ve Girişimcilik Projesi, ilçede işsiz ve dezavantajlı gençlere iş olanakları sunmaya devam ediyor. KOSGEB eğitimlerinin Eylül’de başlayacağı açıklaması yapıldı. Proje kapsamında bu güne kadar toplamda 362 kişi başvuru yaptı. Başvurulardan 22 kişi istihdam edilirken, 25 kişi kontenjandan olumlu sonuç bekliyor. İş başvuruları ile ilgili olarak danışmalık hizmeti de verilen proje dâhilinde, 34 kişi de kendi işini bulma şansına kavuştu. Toplamda 83 kişi işlerine yerleştirildi.

Projenin iş imkânları içeren bir çalışma olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren istihdam ofisimiz ilçede yaşamını sürdüren ve iş arayan dezavantajlı gençlerimiz için iş olanakları sunuyor, yetenekleri doğrultusunda işlerine istihdamları sağlanıyor.” Açıklamasını yaptı. Projeye başvuran ve istihdam edilen gençlerin istihdam sonrası 2 haftalık aralarla ile takibi de yapılırken, danışmanlık faaliyetleri istihdam gerçekleştikten sonra da devam ediyor. Projenin bir diğer ayağı olan KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri için kayıtlarda devam ediyor. Eğitimlerin ise Eylül Ayı’nda başlayacağı ifade edildi. Proje şimdiden iş bulamayan geçlerimize umut oldu. Çalışmaların olumlu sonuçlanması işsiz oranlarda ciddi oranda azalma sağlayacağa benziyor.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

KOBİ’lerin Kaçırmaması Gereken Destekler!

Ekonominin ve KOBİ’lerin güçlenmesi için birçok kapsamda destek programı uygulayan KOSGEB, yeni ürün geliştirmek, bunu ticarileştirmek isteyen işletmelere Endüstriyel Uygulama Programı ile katkı sağlamaya devam ediyor. İhracatın ve istihdamın destekleyici ve itici gücü olan KOBİ’ler, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha sağlam yer edinmek için yeni ürünlerle farklılık yaratıyor. Yeni bir ürün veya hizmet üretmek, ürünün kalitesini veya standardının yükseltilmek isteyen girişimciler, KOBİ’lerin en büyük destekçisi KOSGEB’in kapısını çalıyor. KOSGEB’in “Endüstriyel Uygulama Programı”, hem yeni ürün geliştirecek KOBİ’lere hem üretimde maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklere hem de ürünlerin pazara uygun ticarileştirilmesine büyük katkılar sağlıyor. Program kapsamında kira, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri ve personel giderleri destekleniyor. Programda proje süresi en çok 18 ay oluyor ancak bu süre 12 aya kadar esnetilebiliyor.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sunulan kira desteğinin üst limiti proje süresince 18 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşletmeye, net kira bedeli üzerinden bin lira olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği imkânı veriliyor. Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteğinde, işletmeye; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek veriliyor. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15 bin lira olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dâhilinde destekleniyor. Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatın yeni olması şartı bulunuyor. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150 bin lira, geri ödemeli 500 bin lira olmak üzere toplam 650 bin lira olarak uygulanıyor. Desteklerin oranı tüm bölgelerde %75 olarak uygulanıyor. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizat yerli malı belgesine sahipse, destek oranları %90 olarak uygulanıyor.

Programın personel gideri desteği kapsamında, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için destek sağlanıyor. Bu destek; işletmenin proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel için sunulacak. İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 1200 TL, ön lisans mezunlarına 1500 TL, lisans mezunlarına 2000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2750 TL ve doktora mezunlarına 3500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150 bin TL geri ödemesiz destek veriliyor. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmiyor.

Endüstriyel Uygulama Programına; Ar-Ge veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvuru yapabiliyor. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması bitmiş buluş ve fikirlerde; patentin işletmeye devrinin TÜRKPATENT nezdinde gerçekleşmiş olması gerekiyor. Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programı’na proje başvurularını yapmaları şartı var.

Programa başvuran KOBİ veya girişimcinin projesi için, sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanıyor. Ön değerlendirmesinde eksiklik tespit edilen başvurular için düzeltme yapılması isteniyor. Ön değerlendirmesi olumlu olan başvurular kurul toplantı gündemine alınarak kurula sevk ediliyor. Kurul başvuruyu, belirlediği kriterlere göre değerlendirmeye alıyor. Projenin kabul edilebilmesi için 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 Kurul üyesi tarafından 60 ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 ve üzeri olması gerekiyor. 60 ve üzeri puan alamayan projeler reddediliyor. Sizde projenizi uzman ekiplerle hazırlayın ve başvurunuzu yapın. Hibe desteği fırsatlarını kaçırmayın.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Girişimci Kadınlar KOSGEB Destekleriyle Patron Oluyor!

Girişimci kadınların sayısı her geçen gün hızla artıyor. Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’nde, Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Aslı Arslan ve Bahar Çiçek, aldıkları 30 bin liralık hibe ile giyim mağazası açarak kendi işlerinin patronu oldu.

Genç kadın girişimci Aslı Arslan ile Bahar Çiçek KOSGEB desteği ile hayallerindeki işi kurdu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan girişimci kadınlar 30 bin liralık hibe desteğini almaya hak kazanmış oldu. Destek ile birlikte kollarını sıvayan ikili  ‘Zen Butik’ adını verdikleri giyim mağazasında kadınlara yönelik birçok ürünü de satışa sunuyor. Butiğin açılışına AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve birçok davetli katılım gösterdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Aslı Arslan, iş arkadaşı Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Bahar Çiçek ile kendi işlerini kurmaktan hayallerini gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aslı Arslan yapmış olduğu açıklamada, “Manisa’da kadın giyiminde öncü olmak istiyoruz. Kaliteli giyimin adresi olacağız. Özel tasarımlarımızı bayan müşterilerimizle buluşturacağız. Yeni bir marka yaratmak hedefimiz. İlerleyen zamanlarda kendi ürünlerimizi de üreteceğiz. KOSGEB’e başvurduk ve başvurumuz kabul oldu destek aldık. Manisa’ya moda sektöründe yeni bir soluk getirmek istiyoruz,” açıklamasında bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, “İki genç kadın girişimcimiz güzel bir yola çıkmış durumda. Kendilerine güvenerek bir işyeri açtı. Kendilerini tebrik ediyorum ve hayırlı bol kazançlar diliyorum. Her genç kendi işini kurmak için emek verir, proje üretirse devlet de destek olur,”  sözleriyle girişimcilerimizi cesaretlendirdi. Okunan duanın ardından Zen Butik mağazasının açılışı yapılmış oldu.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

%d blogcu bunu beğendi: