Horizon 2020 Nedir?

Horizon 2020 Nedir?

Avrupa Birliği’nin yeni hibe programı Horizon 2020 kapsamında yenilikçi projelere 2014 ve 2015’te 15 milyar euro hibe verilecek. Türk araştırmacılar, şirketler, üniversiteler projelere ortaklı girip destek alabilir. Bilgi iletişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, robotikten sağlığa kadar birçok alanda karşılıksız hibe almak mümkün.

AVRUPA Birliği’nin (AB) yenilikçi projeleri desteklemek için oluşturduğu ‘Çerçeve Program’larının 7’ncisi geçen yıl sona erdi. Birlik bu yıl Horizon 2020 adıyla yeni bir program başlattı. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan Horizon 2020 Programı, 2014-2020 yılları arasında yürütülecek. Toplam 71 milyar Euro bütçesi olan yeni program Avrupa’daki araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliği faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturuldu. Türkiye’nin de dahil olduğu Horizon 2020 Programı, Türk araştırmacılara yeni ufuklar açacak.

İki Yılda 15 Milyar Euro Hibe

Horizon 2020 Programı da 7. Çerçeve Programı gibi Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor. Avrupa Komisyonu belli aralıklarla proje çağrılarına çıkarak, başarılı olma potansiyeli bulunan projelere hibe desteği sağlayacak. Programın 2014-2015 dönemi çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açıldı. Çağrılara bilim insanları, KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, bireysel olarak araştırmacılar başvuruda bulunabiliyor.

2014-2015 dönemi çağrıları ile Avrupa Komisyonu toplam 15 milyar Euro karşılıksız hibe dağıtacak. Araştırmacılar ve kuruluşlar, bilgi iletişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, robot ve uzay teknolojilerinden sağlığa, enerjiden sosyal bilimlere kadar birçok alanda Avrupalı ortaklarla bir araya gelerek proje başvurusunda bulunabilecek. Bunun yanı sıra, araştırmacılar çığır açıcı fikirlerin desteklendiği ERC ve araştırmacıların kariyer gelişimlerinin desteklendiği Marie Sklodowska Curie Programı’na bireysel olarak, ortaklık kurmadan başvuruda bulunabilecek.

TÜBİTAK-UKO, Araştırmacının Yanında

Horizon 2020 Programları’na ilgi duyanlara Türkiye’de TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu) rehberlik yapıyor. Zaten TÜBİTAK bünyesinde bulunan AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO), Horizon 2020’den Türkiye’nin üst düzeyde faydalanabilmesi için faaliyet gösteriyor. Ulusal Koordinasyon Ofisi çeşitli bilgilendirme, yönlendirme, teşvik etme ve ortaklık kurma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bunun yanında Türk araştırmacıların proje başvurularının kalitesinin artırılması da UKO’nun en önemli hedeflerinden biri.

Ulusal Koordinasyon ofisinde görev yapan, her biri Horizon 2020 Programı’nın farklı alanlarında uzmanlaşmış Ulusal İrtibat Noktaları yani uzmanlar, Program’a ilişkin tüm süreçlerde araştırmacılara kılavuzluk yapıyor. Bu uzmanlar, araştırmacı ve iş dünyası temsilcilerine proje hazırlama, sunma aşamalarında, hukuksal ve finansal konularda ücretsiz yardım ediyor. Türk araştırmacıların Avrupa’nın en iyi Ar-Ge ve yenilik aktörleri ile bir araya gelmelerine de yardımcı olan UKO, Avrupalı partnerleriyle proje ortaklıkları kurmalarına destek veriyor.

Destek Almadan Önce Destek

UKO, Horizon 2020’ye Türkiye’den başvuruları artırmak için özel bir destek ve ödül programı üzerinde de çalışıyor. ‘Horizon 2020 Destek ve Ödül Programı’ adını taşıyan bu özel programın detaylarının birkaç aya kadar açıklanması bekleniyor. Programda amaç, başvuru süreçlerinde de araştırmacılara maddi destek sağlamak.

Bilindiği üzere 7. Çerçeve Programı için de böyle bir destek ve teşvik mekanizması vardı. Şimdi bunun genişletilmesi planlanıyor. Örneğin 7. Çerçeve Programı’nda araştırmacıların bu program ile ilgili yapacakları seyahatlerin ekonomi sınıf gidiş dönüş uçak biletlerini UKO alıyordu. UKO yetkilileri; “Bu mekanizma ile araştırmacılarımızın seyahat, organizasyon, proje yazma, ön değerlendirme hizmetleri desteklenecek. Örneğin araştırmanın projesi bir uzmana yazdırıldığında araştırmacı bunun parasını UKO’dan alabilecek. Bunun yanında, Horizon 2020 programında başarı sağlayan araştırmacılarımıza projedeki rolleri ve bütçelerine paralel olarak başarı teşvik ödülleri verilecek” diyorlar. İlgilenenler TÜBİTAK ‘ın önümüzdeki  bir iki ay içerisinde  yayınlanacağı  bu destek ve ödül programının detaylarını ve yararlanma koşullarını sitemizden takip edebilirsiniz.

Alt ve Üst Limit Yok

Horizon 2020’de çağrıya çıkılan programlardan Türk araştırmacılar ne kadar destek alabilecek? Bu konuda net bir bilgi vermek mümkün değil. Ancak 7. Çerçeve Programı’ndaki deneyimler gösteriyor ki, Türk araştırmacılar proje başına ortalama 250 bin Euro destek aldılar. Ancak 7. Çerçeve Programı’nda Türk tarafının 10 bin Euro’dan başlayıp 4 milyon Euro’ya kadar destek sağlayabildiği biliniyor. Horizon 2020’de de benzer rakamlara kolaylıkla ulaşılabilir. Burada önemli olan projenin toplam büyüklüğü ve Türk tarafının üstleneceği sorumluluk… Bu nedenle hiçbir programda desteğin alt ve üst limiti açıklanmıyor. Yapılan değerlendirmeler sonunda Avrupa Birliği Komisyonu hangi projeyi ne kadar destekleyeceğine karar veriyor.

İşte Horizon 2020 Programı’nın Çağrıya Çıkılan İlk Alt Programlar

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Fet)

Yeni ve Gelişen Teknolojiler Alanı, ‘FET (Future and Emerging Technologies) Bilimsel Mükemmeliyet Programı’ altında yer alıyor. 6. ve 7. Çerçeve Programları içerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı altında yer alan FET, özellikle 7. Çerçeve Programı’nda elde edilen başarı göz önüne alınarak Horizon 2020 Programı içerisinde bağımsız bir alan olarak tanımlandı. FET, bilim ve mühendislikten doğan yüksek riskli araştırmalar ile yeni ve çığır açıcı teknolojiler keşfedilmesini amaçlıyor. Üç farklı faaliyet alanı ile yapılandırılan FET çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açıldı.

– FET Open Çağrısı: Yeni ve sarsıcı teknolojilerin keşfedilmesini amaçlayan çağrının konu sınırlaması yok. Bilimsel ve teknolojik tüm araştırmalar desteklenecek. FED Open Çağrısı ile gelecek vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişmelerinin sürdürülebilirliği hedefleniyor. Çağrı için son başvuru tarihi 30 Eylül 2014. Çağrının 2014 yılı için bütçesi 77 milyon Euro.

– FET Proactive: Bu programda iki alt başlık var. 1 Nisan 2014 tarihinde kapanacak çağrıda, bilişsel sistemler, kuantum simülasyon, küresel sistemler bilimi konu başlıkları desteklenecek. Çağrının toplam bütçesi 35 milyon Euro. 25 Kasım 2014 tarihinde kapanacak olan çağrıda ise yüksek başarımlı hesaplama konuları desteklenecek. Bu çağrının bütçesi ise 97 milyon 400 bin Euro.

Bu alanların yanı sıra, bilgisayar bilimleri alanında Yeni Nesil Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) alanına ait özel bir FET inisiyatifi oluşturuldu. Bu inisiyatif ile düşük güç tüketimli gömülü sistemler, ileri modelleme, simülasyon ve büyük veri uygulamalarına yeni çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

– FET Flagships: Bu başlık altında küresel problemlerinin çözümü için büyük ölçekli, disiplinler arası ve bilimsel araştırmalar desteklenecek. Bilim ve teknolojinin, toplum ve ekonomi üzerinde dönüştürücü etkisini arttırmayı hedefleyen çağrının kapanış tarihi 10 Nisan 2014. Bu yılki bütçesi ise 1 milyon 600 bin Euro.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Ict)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağrısı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Programı altındaki Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Programı altında yer alıyor. 6. ve 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan ICT (Information and Communication Technologies) alanı, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın desteklenmesi ile Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesi amacına hizmet ediyor. ICT çağrılarına KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri başvuruda bulunabiliyor.

İşbirliğine dayalı bir alan olması sebebiyle minimum katılım koşulu, üç farklı AB üye veya programa katılabilen ülkeden birbirinden bağımsız üç farklı tüzel kişilik olarak başvurulması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 2014 yılı çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açıldı. Yeni nesil bileşen ve sistemler, ileri hesaplama, geleceğin interneti, içerik teknolojileri ve bilgi yönetimi, robotbilim, fotonik, nesnelerin interneti, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve haberleşme ağları özelinde AB – Japonya araştırma ve geliştirme işbirliği konuları desteklenecek.

İki alt çağrıdan oluşan ICT 2014 çağrısının (H2020-ICT-2014) toplam bütçesi 783 milyon 500 bin Euro. İlk çağrı (H2020-ICT-2014-1) için son başvuru tarihi 23 Nisan 2014 olup, 685 milyon 500 bin Euro, bütçeye sahip. Sadece “Geleceğin İnterneti için İleri 5G Ağ Altyapıları” araştırma alanını kapsayan ikinci alt çağrı (H2020-ICT-2014-2) için ise son başvuru tarihi 25 Kasım 2014. Bu çağrının toplam bütçesi 125 milyon Euro.

Akıllı, Temiz, Entegre Ulaşım Alanı

Ulaşım sektörü, ekonomik büyümeyi tetikleyebilmesi, istihdam yaratma kapasitesi ve dünya şirketleriyle işbirliği yapılabilmesi nedeniyle Avrupa ekonomisi için büyük önem taşıyor. Aslında ulaşım ile ilgili yenilikçi projeler AB Çerçeve Programları’ nın başlangıcından bu yana destekleniyor. Horizon 2020 Programı’nın en büyük bütçelerinden biri de Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’na ayrıldı. Toplam 6 milyar 330 milyon Euro bütçeli alt programda desteklenecek projelerle ulaşımın çevreye olan zararlı etkisinin azaltılması, fosil yakıtlarına olan bağımlılık, trafik sıkışıklığı, erişilebilirlikte yaşanan güçlükler gibi toplumsal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı, temiz ve bütünleşik çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Bu alanda küresel pazarlarda Avrupa sanayisini geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor. 11 Aralık 2013 tarihinde açılan Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı, 2014-2015 çağrılarında, ‘Mobility for Growth’ başlığı kapsamında havacılık ve havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, şehir içi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sosyoekonomik araştırmalar konuları destekleniyor. ‘Clean Vehicles’ başlığı kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili konuların ağırlıklı desteklendiğini belirtelim. ‘KOBİ’lerde Yenilikçilik’ başlığı altında ise ulaştırma alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapabilecekleri çağrılar bulunuyor.

Uzay Çağrıları

AB, uzay alanında projelere önümüzdeki iki yılda yaklaşık 200 milyon Euro hibe verecek. 2014 çağrıları, 26 Mart 2014 tarihinde, 2015 çağrıları ise 27 Kasım 2014 tarihinde kapanacak. Bu çağrılara 2014 yılı için 109.5 milyon Euro, 2015 yılı için ise 94 milyon Euro ayrıldı.

Horizon 2020’de uzay alanında GNSS tabanlı uygulama geliştirilmesi, elektronik devre, radar, algılayıcı (sensör teknolojileri), uydu ve yer istasyonları iletişim sistemleri, veri işleme, veri madenciliği, analizi, arşivlenmesi ve modellenmesi, yeryüzü bilimlerinde kullanılması, atmosfer bilimi, deniz ve yer bilimlerinin uzaydan elde edilecek bilgilerle ilerletilmesi ve bu konularda uygulamalar geliştirilmesi desteklenecek. Çağrıya, ayrıca robotik teknolojiler, astrofizik ve astronomi, uydu platformları ve fırlatıcıları, gelişmiş materyaller, elektrikli itki sistemleri gibi konularla uğraşan elektrik elektronik, bilgisayar, makine, mekatronik mühendislikleri, fizik, kimya, materyal bilimi, çevre bilimleri, astronomi ve daha birçok disiplinin birlikte çalışarak ortaya çıkaracağı projeler başvurabilir.

Nanoteknoloji (Nmp) Alanı

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri imalat ve İşleme Teknolojileri (NMP) Alanı, Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini ve istihdamını artırmak için tasarlanmış bir program. Daha çok laboratuvar ve endüstri demo faaliyetlerine ağırlık veren NMP, Ar-Ge, inovasyon ve koordinasyon faaliyetlerine kaynak sağlıyor. Üniversiteler, araştırma kuruluşları, sanayiciler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılabileceği bu programda KOBİ’lerin katılımı öncelikle teşvik ediliyor.

11 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan NMP çağrıları kapsamında 2014 yılı için 482 milyon Euro, 2015 yılı için ise 498 milyon Euro hibe verilecek. NMP çağrıları kapsamında desteklenecek alanlar ise şunlar: İleri malzemelerin üretimi (hafif çok fonksiyonlu malzemeler, sürdürülebilir kompozitler, yüzey modifikasyonu ve fonksiyonel sıvılar, nanotıp ve biyomalzemeler, düşük karbon emisyon teknolojileri, dayanıklı ve sürdürülebilir malzemeler, ileri malzemelerin güvenlik testleri ve düzenlemeleri ve NMP alanının üretim öncesi jenerik ihtiyaçları (yönetim, standartlar, modeller, yapılanma).

Toplum ve Toplum İçin Bilim

Toplum ve Toplum İçin Bilim Alanı’nda gençler için bilim eğitim ve kariyerini çekici hale getirmeye yönelik faaliyetler; araştırma ve yenilikte cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler; toplumu bilim ve yenilik ile bütünleştiren faaliyetler; sorumlu araştırma ve yeniliğin geliştirilmesi için yönetişim geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecek. Araştırma kuruluşları, üniversiteler, sanayi, sivil toplum kuruluşları bu alt programa başvurabiliyor. Koordinasyon ve destek çağrıları için en az bir ortaklı projeler, araştırma ve yenilik aksiyonları için en az üç farklı ülkeden en az üç ortaklı projeler hibe alabilir. 2 Ekim 2014 tarihine kadar açık olacak çağrı kapsamında toplam 44.3 milyon Euro hibe desteği verilecek.

Horizon 2020’den Yararlanacak Alanlar

Bilgi iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri üretim teknolojileri, robot ve uzay teknolojileri, sağlık, tarım, gıda, denizcilik, biyo-ekonomi, enerji, ulaştırma, iklim, çevre, kaynak verimliliği ve hammadde, sosyal bilimler ve güvenlik…

7. Çerçeve Programı’nda Destek Alan Bazı Projeler

* Robo-Partner Projesi’nde otomotiv montaj hattında ses, imge ve el komutlarını kullanan robot geliştirilmesi çalışmaları var. Projenin bütçesi 8 milyon Euro. Proje ortakları ile işbirliği içerisinde geliştirilen robotik üretim hattı Türkiye’de kalacak. Proje ile daha üretken ve güvenli ulusal otomotiv üretim teknolojileri geliştirilmesine katkı sunulacak.

* Projeyle yeni nesil AB uçaklarının teknolojik açıdan daha üstün ve daha düşük maliyetli üretilmesi hedefleniyor. Toplam 30 milyon Euro bütçeyle gerçekleştirilen 58 ortaklı proje olmayı hedefliyor.

* Boğaziçi Üniversitesi’nin koordine ettiği MARSITE Projesi’nde Avrupalı ortakların yardımı ile Marmara‘da sismik çalışmalar gerçekleştiriliyor ve böylelikle deprem odakları ve riskleri belirleniyor. Projenin toplam bütçesi 7 milyon 769 bin Euro. 2012’de başlayan projenin 2015’nin sorunda tamamlanması planlanıyor.

* İnsan Beyni Projesi’nde, insan beyninin gerçekçi bir modellemesi yapılacak ve insan beyninin gerçekten nasıl çalıştığının anlaşılması sağlanacak. 7. Çerçeve Programı’nın amiral projelerinden biri olan projeye dünyadan 130’u aşkın araştırma kurumu katılıyor. İnsan Beyni Projesi (Human Brain Project – HBP), bugüne kadarki en iddialı nörobilim projesi olarak kabul ediliyor. Projenin toplam bütçesi 1.2 milyar Euro. Projenin ilk evresi olan 2013-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Komisyonu 54 milyon Euro katkı sağlayacak.

Üniversite Sanayi İşbirliğiyle Hibelere Ulaşın


Horizon 2020, ağırlıklı olarak Ar-Ge projeleriyle ilgili desteklerden oluşuyor. 7. Çerçeve’den farklı olarak katılımcı ülke kapsamını genişletmişler. Uzakdoğu ülkeleri bile dahil edilmiş. Genelde ortaklı projelerin desteklenmesi de programın en önemli özelliklerinden birisi.

Horizon 2020 Proje Detayları ve Proje Hakkında Aklınıza Takılan Her Türlü Soru İçin Danışmanlarımızla İletişimeGeçiniz.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: