KOBİ’ler Yenilenmede Hangi Yolları İzlemeli?


KOBİ’ler Yenilenmede Hangi Yolları İzlemeli?

Kobiler büyük işletmeler karşısında nasıl tutunabilirler?

Kobilerin yeni iş fikri oluştururken rekabet ortamında izlemesi gereken yollar nelerdir?

KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısında yaşamlarını sürdürmeleri, farklılaşmak suretiyle müşteriye bir artı değer yaratabilmeleriyle mümkün olabilmektedir. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri ise yenilikçi bir firma olmak, yenilik stratejilerini izlemektir. Bu çalışma, yenilik kavramı ve yenilik stratejilerini KOBİ ölçeğindeki işletmeler bakımından incelemeyi, KOBİ’lerin yeniliğe bakış açılarını ve yenilik stratejilerini izleme tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma bulgularından yola çıkılarak değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikte öncü olmayı amaçlayan saldırgan yenilik stratejisini öncelikli bir strateji olarak düşünmemekle beraber yeniliğin, yenilikçi ürünlerin işletmenin pazar paylarını artırmada veya korumada ve rekabet avantajı sağlamadaki rolü konusunda yeterli bir bilgi ve bilince sahip oldukları gözlenmiştir.

Dünya bugün hiç olmadığı kadar yenilikçidir. Dünya ölçeğinde her 60 dakikada 101 yeni patent başvurusu yapılmakta ve her gün 2,265 yeni işletme faaliyete geçmektedir. Bazı araştırmalar, başarı olasılığına katkı sağlayan birkaç faktör olduğunu bulmuşlardır. Bu faktörlerden biri, “vizyon” diğer bir faktör, “planlanmış yeni ürün geliştirme” ve sonuncu faktör ise “uzun dönemli bir perspektife sahip olmak” tır. Yenilik kavramı birkaç yönden firmalara katkı sağlamaktadır. Özetle, bir firmanın stratejik amaçları ister durumunu koruma veya genişletme olsun ister gelirini maksimize etme veya kaliteye odaklanma olsun isterse firmanın ölçeği küçük veya büyük olsun, bir amaç olarak proaktif yeniliği düşünmesi ve yenilik türüne (radikal veya tedrici) karar vermesi gerektiği çok açıktır.

Teknolojideki hızlı ilerlemeler, değişimin hızını artırmıştır. Küreselleşme ve piyasaların liberalleşmesi başka bir ifadeyle devlet müdahaleciliklerinin azalması, firmaların sayı ve niteliğindeki gelişmeler, müşteri istek ve beklentilerindeki değişimler firmalar arası yarışın/rekabetin artmasına yol açmıştır. Firmaların bu yarışta yaşamlarını sürdürmeleri için adaptasyon ve kendilerini geliştirme becerilerine sahip olmaları ve sürekli olarak yaratıcı ve yenilikçi bir strateji izlemeleri bir zorunluluk halini almıştır.

KOBi’lerin rekabet stratejilerinin özünde, yenilikçiliğin yatması zorunludur. Müşterilerin mevcut taleplerini karşılamak yerine müşterilerin ihtiyaçlarını önceden anlamak ve onlara geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmak şeklinde bir dönüşüm yaşanmakta ve bu durum işletmelerin üretim ve tasarım sistemlerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. Esnek üretim ve yeni tasarıma dayalı rekabet koşulları kısa sürede üretim, kaliteli ürün ve zamanında teslim konularının önemini artırmaktadır. Tüm bunlar ürünlerinde ve süreçlerinde yenilik yapamayan KOBİ’lerin küresel alanda rekabet avantajı yakalamalarının çok zor olduğunu göstermektedir KOBİ’ler ölçeğinde düşünüldüğünde, değişimin tedrici olması yani yeni ürünlerde iyileştirmeler yaparak pazara girmek daha uygun olacaktır. Zaten dünya ölçeğinde yapılan bazı araştırmalar, küçük firmaların süreç yeniliğini yani mevcut üretim sürecini iyileştirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Zira radikal yenilik firmalar için yüksek Ar-Ge harcamaların yapılmasını zorunlu kılmakla beraber yeniliğin pazarda yeterli karşılık bulup bulamayacağı da belirsizdir.

Günümüzde rekabet; ürün/hizmette, üretim süreçlerinde ve konumlandırma ve paradigmada yenilik yapmaya dayalı olarak işlemektedir. Bu nedenle, KOBİ’lerin rekabet edebilmeleri/rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri veya en azından varlıklarını sürdürmelerinin en önemli aracının bu dört yenilik türünde başarılı olmalarına bağlı olacağı söylenebilir.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: