KOBİ’lere 130 Milyon Euro Fon Sağlanacak

Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında geleceğin internetini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan KOBİ’lere 130 milyon Euro fon sağlanacak. Bu kapsamda 11 Nisan’da İstanbul’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında geleceğin interneti konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları, Kamu-Özel Ortaklığı Programı kapsamında son 2 yıldır önem kazanırken, çeşitli çağrılarla mali olarak destekleniyor. Bu alandaki üçüncü ve son çağrı 16 Mayıs’ta açılacak ve 10 Aralık 2013’e kadar açık kalacak. 130 milyon Euro bütçeli çağrıdan yazılım alanında yer alan KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektör firmalarının ağırlıklı olarak yararlanması bekleniyor. İlk iki “Future Internet” çağrısında elde edilen proje sonuçları ile uygulama alanlarının yaygınlaşması, sanayiye aktarımı ve ekonomiye kazandırılmasını hedefleniyor.

Çağrı konusunda ülkemizdeki ilgili kesimi ilk elden ve resmi çağrı yapılmadan bilgilendirmek, bu alanda çalışan tüm paydaşlardan ulusal bir ekosistem kurmak amacıyla TÜBİTAK ve AB Komisyonu işbirliği ile11 Nisan’da İstanbul’da “Building an Eco-system for Delivering Innovative Future Internet Services and Applications” ismiyle bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Program kapsamında ayrıca Faz 2 projelerinin yaygınlaşmasını sağlayacak proje fikri olan firmalara 5’er dakikalık sunum yapma imkânı da tanınacak. Toplantı programına buradan ulaşabilirsiniz.

11 Nisan’da İstanbul’da yapılacak olan toplantıyla ilgili daha fazla bilgiyi buradan edinebilir, kayıt sayfasından toplantı katılım kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Kamuya Destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Kamuya Destek 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin projelerine hibe desteği verilecektir. Programa son başvuru tarihi 14 Kasım 2012dir.

Desteklenecek alanlar nelerdir?

– Bölgesel yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kümelenme çalışmalarının desteklemesi,

– İnsan kaynaklarının bölgenin üretim ve hizmet ihtiyaçlarına göre örgütlenmesinin desteklenmesi,

– Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içermenin sağlanması,

– Çevrenin korunması ve mekânsal altyapının güçlendirilmesi

Programa hangi kurumlar başvurabilir?

 – Valilikler,

– Kaymakamlıklar,

– Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları

– Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,

– İl Özel İdareleri ve Belediyeler,

– Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

– Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,

– Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar)

– Birlikler ve Kooperatifler

Destek miktarı ve oranı nedir?

Proje başına en az 19.000 TL, en fazla 75.000 TL’dir. Destek oranı 25 ile 100 arasında değişmektedir.

Son başvuru tarihi ne zamandır?

Programa son başvuru tarihi 14 Kasım 2012dir. Başvurular, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına yapılacaktır.

 

Kobi-Line Kobi Destek Merkezi

Türkiye Helal Gıda Üssü Oluyor

HELAL GIDA PAZARI İŞTAH KABARTIYOR

Dünya Helal Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre yalnızca gıdada değil, kozmetik, tekstil, deri, turizm, lojistik, makine gibi birçok sektörde, insan sağlığına zarar vermeyen, sağlıklı hammaddelerle, sağlıklı, hijyenik koşullarda üretimi şart koşan helal pazarı iş hacmi yıllık 2 trilyon dolara ulaştı. Türkiye’nin de bu dev pazarda şansı çok yüksek.

Geçtiğimiz yılı yüzde 3 büyüme ile kapatan gıda sektörü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl 17 milyon ton meyve, 24 milyon ton sebze üretildi ve Türkiye’nin 126 ülkeden 133 farklı sebze ve meyve ithal edildi. Türkiye’de yıllara göre meyve ve sebze üretimine bakıldığında 2010 yılında, önceki yıla göre 628 bin tonluk üretim düşüşünün görüldüğü vurgulandı. Tarımsal ürünlerin taze, kuru, konserve, geçici konserve ve soğutulmuş ürünler olarak ithal edildi, 2011 yılının 7 ayında 380 milyon dolar ödenerek 512 bin ton ürün ithal edildiği bildirdi. Meyve ve sebze ithalatına verilecek paranın yılsonunda 680 milyon dolar ile 700 milyon dolar arasında olacağını tahmin edilirken, Türkiye’nin son 4,5 yılda sebze ve meyveye 4,5 milyar lira ödendi ve “krizin sert etkilemediği” ender sektörlerden biri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre, 200 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşan sektörde 10,5 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdi. Tarıma dayalı hammadde fiyatlarında nispeten normal bir seyir olması ise sektörde olumlu anlamda önemli etken oldu. Bu durumu fırsat olarak gören üreticiler, fiyatlarını aşağı çekerek tüketici kazanmaya çalışırken, sektörün perakende ayağı da sık sık düzenlenen kampanyalarla bu sürecin bir parçası oldu.

Türkiye gıda sektörü perakendeciler gıda üreticilerinden daha yüksek standartlar talep ettikçe ve sektördeki yatırımlarla birlikte iyileştirmeler gerçekleştikçe daha da gelişmiş bir hâl almaktadır. Organize perakendeciliğin yaygınlaşması ve net gelir seviyesinin yükselmesiyle birlikte, Türk tüketicilerinin tüketim tercihleri hazır yemekler ve dondurulmuş yiyecekler gibi paketlenmiş ve işlenmiş gıdalara kaymıştır. Buna ek olarak, tam zamanlı işlerde çalışan kadın sayısının artması dondurulmuş ve hazır gıdaya olan talep trendini desteklemiştir.

 Ülkedeki yükselen refah düzeyinin bir göstergesi olarak, 2009 yılında % 8,4 olan gıda tüketiminin gayrisafi yurt içi hâsılaya oranının 2014 yılında % 7,2’ye düşmesi beklenmektedir.  Özellikle alkolsüz içecek satışlarının artışına bağlı olarak, 2009 ve 2014 yılları arasında içecek tüketiminin değer bazında % 16,4’lük YBBO ile artması beklenmektedir.

 Türkiye şu anda ürettiği neredeyse tüm sertifikalı organik gıda ürünlerini, çoğunluğu Avrupa’ya olmak üzere (yaklaşık % 85’i), ihraç etmektedir.  Buna ek olarak, “helal gıda” üretimi potansiyeli çoğunluğu Müslüman olan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye’de helal gıda belgelendirmesinin merkezi haline getirilmesine yönelik ilk adım bu yıl atıldı. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) merkezinin İstanbul’da kurulmasını öngören uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye’nin bu alanda ‘helal gıda üssü’ olacağı kaydediliyor. Öte yandan, 33 İslam ülkesinin TSE’nin helal gıda sertifikası vermesine onay vermesi; Türkiye‘yi Malezya, Amerika ve İsrail’den sonra bu sertifikayı dünyada veren 4’üncü ülke konumuna getiriyor. TSE’nin bu yolla Türk şirketlerinin sertifika için ABD ve İsrail’e ödediği 100 milyon doların yurtta kalmasını sağlayacağı, yabancılara verdiği belgeyle de yılda 200 milyon dolar gelir beklediği vurgulanıyor.

 Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntem. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlar. Ayrıca Helal Sertifikalama, ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlıyor.

Helal Gıda Sertifikası için aranan asgari şartlarsa, Ürünün ham maddeden başlayarak mamul madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması.

Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) ve HACCP şartlarını sağlıyor olması, gerek ürünün üretim aşamalarında, ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemli. Malezya JAKIM tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerli. Kas Sertifikasyon, Malezya Helal Belgelendirme Kuruluşu JAKIM tarafından akredite edilmiş ve belgelendirme yapıyor. Bu belgeler JAKIM tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan helal belgesi.

Bir firmanın Helal Gıda Sertifikası alabilmesi için, Helal Gıda Merkezi’ne sertifika için müracaat eden şirketlerden belirli evraklar istenir. Bunlar; şirket ticari faaliyet belgesi, şirket yetkilisinin imza sirküsü, ticari sicil gazetesi,  şirket yetkisinden onaylı ürün üretim izin belgesi, şirkete ait ISO ve HACCP Sertifikasının fotokopisi, işyeri çalışma ruhsatı, müracaat harcı ve ürünün özelliklerinin belirlenmesi için her çeşit laboratuar denetiminin yapılmasında Helal Gıda Merkezi’nin yetkili kılındığına dair şirket beyanıdır. Belirttiğimiz evrakların tamamlanmasının ardından sertifikaya başvuran firmanın imalatını ve üretimini incelemek üzere, sertifikalı denetçiler tarafından firma ziyaret edilerek gerekli denetimler yapılır. Denetim ve kontrollerde elde edilen bilgi ve belgelerle, ürün numuneleri üzerinde yapılan test ve tahlillerin sonuçları, Helal Gıda Merkezi ‘nin ilgili denetim kurullarında görüşüldükten sonra ürünün sertifika alıp almayacağına karar verilir. Bu süreçte Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ile İlahiyat ve Fıkıh Yüksek Kurulunun görüşüne de başvurulur.

Sektörün dış ticaret ayağına bakıldığında, gıda ihracatının, 2002 yılında ekonominin krizden çıkmaya başlaması ile birlikte sürekli artan bir grafik çizdiği görülüyor. Toplam ihracattaki pay ise 2003 yılından itibaren yükselişe geçti. Sektörün yükselen ihracat payı, gelişmekte olan bir ülke açısından son derece önemli bir gösterge olmakla birlikte, üretimde özellikle katma değeri yüksek gıda ürünlerinin tercih edilmesi ile bu payın artırılması mümkün. Sektör aynı zamanda birçok yabancı yatırımcıya da ev sahipliği yapıyor. İmalat sanayine yönelen yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 10’u, Türkiye’ye yatırım yapan tüm yabancı sermayeli şirketlerin ise yüzde 2’si gıda sektörünü tercih ediyor.                           Tutar olarak bakıldığında 1,4 milyar dolarlık imalat yatırımının 363 milyon doları gıda sektörüne giderken, 11,1 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye yatırımının da yüzde 3’ü bu sektöre yönelmiş.

Türkiye’de ağırlıklı olarak kullanılan yatırım şekli olan ortak girişim, gıda sektöründe de yoğun olarak tercih ediliyor. Son veriler incelendiğinde, 2007’de 40.000 gıda işletmesinde 90 milyar dolarlık üretim yapıldı ve 400.000 kişiye istihdam sağlandı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 10 milyar 254 milyon dolar olduğu göze çarpıyor.

Kobiline Kobi Destek Merkezi

Kırsal Kalkınma Programı 2011-2015 Dönemi Destekleri

Tarım Bakanlığının tarımsal sanayi desteklerinden olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi hakkında ki bakanlar kurulu kararı açıklandı. Uzun zamandan beri beklenen ve geçen yıl açıklanmayan 6. etap KKYDP kapsamında tarımsal sanayi desteklenmektedir. Bu kapsamda ekonomik yatırımlar ve makine ekipman destekleri yer almakta idi. Bakanlık bu dönem koyun, keçi ve manda ile ilgili modern sabit yatırımları destek kapsamına almıştır. Başvuru zamanı, desteklenecek iller ve diğer konular açıklanacak olan tebliğler ile belirlenecektir.

Kararın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için makine ve ekipman alımlarına ilişkin yatırımları desteklemektir.

01.01.2011- 31.12.2015 tarihleri arasında,  kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi aşağıdaki konuları kapsıyor;

a) Ekonomik yatırımlar

  • Yeni yatırım tesisleri,
  • Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
  • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
  • Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar,
  • Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanan tarımsal üretim tesisleri,
  • Koyun, keçi ve manda ile ilgili modem sabit yatırımlar.

b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları

Bu Karar kapsamında desteklenecek makine ve ekipman alımları her yıl tebliğ ile belirlenir.

PROJE TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANLARI

(1) Ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Toplu basınçlı sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin %75’ine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Makine ve ekipman alımlarında hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(4) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(5) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.

Destekleme kapsamına alınacak iller proje konuları tebliğ ile belirlenir.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

 (1) Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve TC Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında Ziraat Bankası A.Ş. ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde ve tebliğinde öngörülen kriterlere göre değerlendirilir.

DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

 (1) Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz, Ancak toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlarından köylere hizmet götürme birlikleri yararlanabilir.

DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER

 (1) Yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili, alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3)İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süre ile desteklerden yararlanamaz.

Kobiline Destek Merkezi

Kobi-Line Hizmetleri Kobi’leri Büyülüyor

“Devlet bana ne sağlayacak ki?”

“Devlet kaşıkla verir kepçeyle alır?”

“İşlerime koşturmaktan verilen hibe, teşvik ve desteklerden haberimiz mi oluyor?”

“Kendi yağımızla kavrulup gidiyoruz işte!”

“Bankalar bizi sevmiyorki?”

 Hibe, Teşvik, Kredi ve Desteklerden faydalanmanın birçok önemli sebepleri var:

·         Öz sermayenizi kullanmadan yatırım yapmak, işinizi büyütmek.

·         Çalışanlarınızın sigorta primlerinin işveren hissesini cebinizden değil, SGK’dan ödetmek.

·         Nitelikli eleman çalıştırarak hem işletmenizin kalitesini yükseltmek hem de maaşlarının yüzde 60’nı devletin kasasından almak.

·         Kabul edilmeyen projelerinizin, makine teçhizat kısmını yurt dışından temin etmek.

·         Almış olduğunuz belgelerin; ISO 9001, HACCP, TSE, CE, TÜV vb. masraflarının yüzde 60nı devlet desteği ile almak.

 Peki, tüm bunlardan yararlanmak neden bu kadar zor?

·         Çoğumuzun bunlarla uğraşacak vakti yok. Günlük işleyiş bizi o kadar meşgul ediyki kendimize bile doğru dürüst vakit ayıramıyoruz.

·         Birçok işletme sahibi devlete güvenemediği için bunlardan yararlanmaktan korkuyor. Uğraşmak istemiyor.  Ön yargılarından kurtulamıyor.

·         Diğer başka en önemli etken ise tüm bu hibe, teşvik ve desteklerden KOBİ’lerimizin maalesef yüzde 90’ının haberi bile olmuyor, büyük bir bilinmezlik var. Her işi muhasebecisinin üzerine yıkıyor. O da işlerini yetiştirmekten firmasına artı bir katkı sağlamaya vakit bile ayıramıyor.

Peki ya şöyle olsaydı:

·         İşletmemiz günlük işlerini rutin bir şekilde yaparken birileri de devletin ve AB’nin sağlamış olduğu tüm imkanlardan işletmeye kazanç sağlasaydı,

·         Hiçbir ek masrafa, ek personele gerek kalmadan verilen bu hibe, teşvik, kredi ve desteklerden haberimiz olsaydı ve fayda sağlasaydık,

·         Tüm bu hizmetleri bizim adımıza birileri yapsaydı ve nereye, nasıl ve ne zaman başvuru yapılacaksa hepsini yapıp takip etseydi.

İşte tüm bu hizmetleri Türkiye çapında sağlayan bir kuruluş, şimdi size de hizmet vermekten gurur duyuyor. KOBİ’leri bilgilendirip yönlendiren, bugüne kadar binlerce KOBİ’nin gönlünde taht kurmuş,

devletin sağlamış olduğu hibe, teşvik ve destekleri nasıl, nereden ve nereye müracaat ederek almanız gerektiğini size adım adım gösteren bir KOBİ-LINE Bilgi Merkezi’niz var.

İşinizi rahatlatacak, işletmenizi büyütecek ve sizi geleceğe taşıyacak bu merkezle siz de tanışmanın onurunu yaşayın. Unutmayınız, gelecek de bir gün gelecek ama önemli olan oraya nasıl vardığınızdır.

Sizi, işletmenizi ve çocuklarınızı 2023 Türkiye’sine taşımaktan gurur duyuyoruz.

Sunduğumuz Hizmetler:

Ø  KOBİ Hibe Servisi

Ø  KOBİ Destek Bülteni

Ø  Bilgilendirme Hizmetleri

Ø  Belgelendirme Hizmetleri

Ø  Reklam Hizmetleri

Ø  Eğitim Hizmetleri

Ø  Hibe, Teşvik ve Destekler

Ø  Personel Yetiştirme Kursları

Ø  Personel Bulma ve Yerleştirme Servisi

Ø  İş Planı Hazırlama ve Takibi

Ø  Web Site Tasarımları

Ø  Kurumsal Ve Bireysel Gelişim, Marka, İmaj ve Koçluk

Ø  Banka Kredileri

Ø  Kredi Garanti Fonu

Ø  Satış Ve Pazarlama Metot ve Taktikleri

Ø  Girişimcilik Hizmetleri

www.kobi-line.com

MEVKA-KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri Başladı

MEVKA-KOSGEB işbirliği ile Konya ve Karaman illerinde uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenleyecektir. Başvurular 14.05.2012 – 05.06.2012 tarihleri arasında Mevlana Kalkınma ajansına şahsen yapılacaktır.

Başvuru öncesinde veya başvuru sırasında girişimcilik testi ve eğitim başvuru formunun doldurulması zorunludur. Katılımcılar KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek mülakatla belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eğitim Tarihi: 11.06.2012-13.07.2012 (bitiş tarihinde 1 haftalık bir sarkma olabilir)

Son Başvuru Tarihi: 05.06.2012

Mülakat Tarihi: 06.06.2012 (9:30-16:30 arası)

Konya için başvuru adresi:

Mevlana Kalkınma Ajansı Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No:28 Selçuklu/KONYA
Tel: 0 332 236 32 90 Fax: 0 332 236 46 91

Karaman için başvuru adresi:

Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi İmaret Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 70100 Karaman

Tel: 0 338 213 00 20 Fax: 0 338 214 02 30

Türk KOBİ’leri ABD Yolunda

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’den gıda, makine, enerji ve sağlık alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeyi Amerika’daki işletmelerle buluşturmak üzere Washington’a gidecek.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ve beraberindeki heyet, 20-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında Washington’da düzenlenecek ‘’Küçük İşletmeler Haftası’’ etkinliği kapsamında, Türk ve ABD’li KOBİ’ler bir araya gelecekler.KOSGEB ve ABD’nin Muadil Kurumlarıyla yürütülen işbirlikleri çerçevesinde; KOSGEB, Küçük İşletmeler İdaresi (SmaIl Business Administration- SBA), Uluslararası Ticaret Birimi (International Trade Administration-lTA) ve Azınlık İşletmeleri Geliştirme Ajansı (Minority Business Development Agency-MBDA) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında; SBA tarafından ABD’de düzenlenecek ‘Küçük İşletmeler Haftası’ etkinliklerine katılım sağlanacak ve etkinlik süresince iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

20-22 Mayıs tarihlerinde Washington’da gerçekleştirilecek, ‘’Küçük İşletmeler Haftası’’ kapsamında, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, büyüyen Türkiye ekonomisi, KOBİ’ler ve ABD ile olan ilişkileri içeren bir konuşma yapacaktır.

Türk ve ABD’li KOBİ’ler arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği bir Türkiye Standı’ nın da kurulacağı etkinlikte, işletmeler kendi tanıtımlarını yapıp, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, KOSGEB ve Kültür Bakanlığı da kurumsal stand açacaktır.

ABD programının ikinci bölümünde, KOSGEB’in ATCOM ( Amerikan Türk Ticaret Odası ) ile imzaladığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 22-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında ABD ve Türk KOBİ’leri arasında eşleştirme etkinlikleri yapılacak ve ABD ile ilgili iş ve yatırım imkanları hakkında tanıtım yapılacaktır.

kobi-line haber

%d blogcu bunu beğendi: