Tarım Aletleri Üretiminde Yeni Gelişme

trm

Tarım Aletleri Üretiminde Yeni Gelişme

Türkiye’nin tahıl ambarı  Yozgat’ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli ekipman desteği ile ilde tarım aletleri üretimi arttı.

Yozgat 100. Yıl Sanayi Sitesi’nde tarım aletlerinden römork başta olmak üzere kazayağı, pulluk, ızgara, tırmık, patlatma ve diğer tarım aletlerinin üretimi yapılıyor. Tarım aletlerinin üzerine üretim yapan esnaflardan Mahmut Yılmaz ve Muammer Yılmaz  kardeşler, ilde 39 yıldır zirai aletler üzerine üretim yaptıklarını dile getirdi. Sanayide küçük yaşta kardeşi ile çırak olarak işe başladığını söyleyen Mahmut Yılmaz, “Yıllardır ilimizde römork üretimi yapıyorum. Tabii eskiden römork yapmak zordu, teknoloji şimdiki kadar ilerlememişti. Bir römork yapmak haftalarca zamanımızı alırdı. Şimdi ise değişen ve gelişen teknolojinin nimetlerinden bizler de faydalanıyoruz. Bir römorku iki günde yapıp teslim edebiliyoruz. Ürettiğimiz römorkları, Sivas başta olmak üzere çevre illere ve Türkiye’nin her yerine gönderebiliyoruz.” dedi.

Gelişen teknolojiyle birlikte zirai aletlerin de değiştiğini ifade eden Mahmut Yılmaz, “Ülkemizde gelişen teknolojik imkanlara bağlı olarak tarım aletleri de sürekli gelişiyor ve bu gelişmeye bağlı olarak bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çiftçimiz kendisini yeniliyor. Atölyemizde eskiden 2-3 tonluk römork üretirken bugün 10-12 tonluk römork üretimi yapıyoruz. Devletimizin çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli ekipman destekleri ile işlerimizde ciddi oranda bir artış oldu. Çünkü 10 bin liralık bir alete, ekipman almak isteyen çiftçimiz 5 bin lira ödüyor, diğer yarısı devlet tarafından hibe desteği olarak ödeniyor. Bu imkanla çiftçimiz yarı paraya ihtiyacı olan malzemeyi almış oluyor. Şu an bu desteklemeler sayesinde bizler de üretimimizi artırdık. Vatandaşlarımız, tarım aletleri için bir Konya ya da başka illere gitmesine gerek kalmadı. Kendi ilinde istediği malzemeyi uygun fiyata alabilir. Bizler üretimin yanı sıra isteyen vatandaşlarımıza da römork üzerine bayilik de veriyoruz.” diye konuştu.

Yozgat TSO Başkanı Metin Özışık’ta ilde tarım aletleri üretiminin son yıllarda daha yaygınlaştığını belirterek, “Yozgat’ımız konumu itibariyle Tarım ve Hayvancılığa daha uygun. Bizler bunu her zaman dile getirerek, hazırlanacak projelerle bu yönde üretime ağırlık verilmesini istiyoruz.” diye söyledi.

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Desteklemesi Yapılacak

                    

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğ 10 adet yatırım konusunu kapsıyor.

Söz konusu tebliğ ile Tarla içi damla sulama sistemi Tarla içi yağmurlama sulama sistemi Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi Center pivot sistem yağmurlama makinesi ve Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Güneş enerjili sulama sistemleri, Trafo uyarı sistemleri kurulması, Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması ve Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesinde üretici desteklenecek.Tüm illerde uygulanacak olan program kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme Birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanacak.

HİBE DESTEK ORANLARI

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50 bin TL, tarımsal amaçlı şirketler için 100 bin TL, sulama kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200 bin TL’ye kadar destek verilecek.

HİBE DESTEĞİ VERİLMEYECEK OLAN GİDERLER

Tebliğde hibe desteği verilmeyecek olan giderler ise şu şekilde belirtildi. Her türlü borç ödemeleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, eğitim giderleri, üretim tarihi 2011 yılından önceki makine ve ekipmanlar alım giderleri.

BAŞVURU ZAMANI

Söz konusu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 20 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilicek. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecek.

BAŞVURULACAK YERLER

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvurular, tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanacak. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilecek. Öte yandan İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin olacak. Hibe desteği ödemeleri bütçe serbestliği çerçevesinde yapılacak. Hibe ödemesi yatırımcısı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına Türk Lirası olarak yapılacak .

Kobiline Bilgi Merkezi

%d blogcu bunu beğendi: