Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

4 Ayrı Programa 19 Milyon TL Destek Verilecek

İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2013 Mali Destek Programı kapsamında 4 ayrı programa 19 milyon TL destek verecek. Program çerçevesinde, ekonomik kalkınma mali destek programıyla Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’in rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak sektörlere de destek verilecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Gaziantep Valisi Erdal Ata başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Belediye Başkanı M. Necip Büyükaslan, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Necmi Baykan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı M. Metin Karakuş, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özçiloğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Bülent Özkan katıldı. Gaziantep Valisi Erdal Ata başkanlığında yapılan toplantıda ilan edilen 2013 yılı Mali Destek Programı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, AR-GE inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılmasıyla, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konularının destekleneceği bildirildi.

Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması mali destek programıyla Adıyaman ve Kilis illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasının hedeflendiği İpekyolu Kalkınma Ajansı Toplantısı’nda, sosyal kalkınma mali destek programıyla da bölgenin insan kaynakları ve sosyal sermayesinin geliştirilerek, sosyo – ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması programın hedeflerinden bir diğerini oluşturdu.

Gaziantep Valisi Erdal Ata başkanlığında yapılan İpekyolu Kalkınma Ajansı Toplantısı’nın sonunda, yatırım destek ofislerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, bundan sonraki süreçte neler yapılacağına dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: