Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

248 Yatırım Teşvik Belgesi Aldı


Ekonomi Bakanlığı Ocak ayı Teşvik Bülteni yayımlandı. Erzurum’da 2001-2013 döneminde Ocak ayı bazında 27, yıllık ölçütte ise 248 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.

Ocak Ayı Yatırımları

Erzurum’da 13 yıllık süreçte ocak ayları döneminde 21’i genel, 6’sı da bölgesel içerikli 27 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 26, genel yatırımlar için 202 olmak üzere toplam 228 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. 27 yatırım kapsamında 576 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.

13 Yıllık Dönem

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da 2001-2013 yılları arasında 56 bölgesel 192 genel olmak üzere 248 yatırım teşviklendirildi. Genel bazlı yatırımlar için 1.3 milyar TL, bölgesel bazlı yatırımlar için ise 507 milyon TL olmak üzere toplam 1.8 milyar tutarında yatırım harcaması kaydedildi. 248 teşvikli yatırımın istihdam hacmi ise 6 bin 259 kişi olarak bildirildi.

KUDAKA Ve Kuzeydoğu

2001-2013 sürecinde KUDAKA sorumluluk alanında 281, Erzurum’la birlikte 7 ilin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde ise 715 yatırım teşvik kapsamına alındı. KUDAKA bölgesindeki teşvikli yatırımlar için 2 milyar TL, Kuzeydoğu Anadolu’daki yatırımlar için ise 4.8 milyar TL harcama yapıldı. Teşvikli yatırımlar kapsamında KUDAKA’da 6 bin 895, Kuzeydoğu’ da ise 18 bin 164 kişi istihdam edildi.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Marka Şehre Bu Yakışır

Erzurum’da Ağustos ayında tescil edilen marka sayısı haziran ayına göre yüzde 22.2 oranında arttı. İl 8 aylık bazda tescilli marka sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 39, Büyükşehirler sıralamasında 16, Doğu Anadolu Bölgesinde 3, Teşvik bölgesinde 2, KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu’da ise birinci sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Verileri

Türk Patent Enstitüsü (TPE) 2012 Ağustos dönemi tescilli marka verilerini açıkladı. Ağustos ayında Erzurum’da 11, KUDAKA Bölgesinde 13, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 17, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 52, 5’inci Teşvik Bölgesinde 56 markanın tescil edildiği bildirildi. Ağustos ayı ölçeğinde Erzurum’un tescilli marka sayısı Türkiye toplamında yüzde 0,29’luk oran gösterdi.

Aylık Değişim

TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da ağustos ayında tescillenen marka sayısı, ocak ayına göre yüzde 266, mart ayına göre yüzde 22.2, nisan ayına göre yüzde 450, mayıs ayına göre yüzde 83, haziran ayına göre yüzde 175, temmuz ayına göre yüzde 22 oranında artarken, Şubat ayına göre yüzde 15.3 oranında geriledi. Erzurum’da ocakta 3, şubatta 13, martta9, nisanda 2, mayısta 6, haziran ayında 4, temmuz ayında 9 marka tescil edilmişti.

Sekiz Aylık Veriler

2012 yılının Ocak-Ağustos aylarını kapsayan sekiz aylık döneminde Erzurum’da 57, KUDAKA Bölgesinde 79, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 111, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 433, 5’inci Teşvik Bölgesinde 475marka tescil edildi. Sekiz aylık bazda Erzurum’un tescilli marka sayısı Türkiye toplamında yüzde 0.19’luk pay oluşturdu.

Erzurum’un Payı

Erzurum’un Ağustos aylı bazlı tescilli marka sayısı KUDAKA’da yüzde 84.6, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 64.7, Doğun Anadolu Bölgesi’nde yüzde 21.1, Teşvik Bölgesinde yüzde 19.6; Ocak-Ağustos dönemi tescilli marka sayısı KUDAKA’da yüzde 72,1,  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51.3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 13.1, Teşvik Bölgesinde ise yüzde 12’lik pay kaydetti.

Erzurum Üçüncü

Erzurum yılın sekiz aylık sürecinde tescilli marka sayısı bakımından iller sıralamasında Doğu Anadolu Bölgesinde üçüncü sırada yer aldı. Bu yılın sekiz ayında Ağrı’da 9, Bingöl’de 8, Bitlis’te 3, Elazığ’da 134, Erzincan’da 21, Erzurum’da 57, Hakkâri’de 7, Kars’ta 12, Malatya’da 109, Muş’ta 11, Van’da 51, Ardahan’da 6, Iğdır’da 5 marka tescil işlemi gördü.

Erzurum İkinci

Yılın sekiz ayında, Erzurum’la birlikte 16 ilin bulunduğu 5’inci Teşvik Bölgesi illeri olan Adıyaman’da 16, Çankırı’da 7, Erzurum’da 57, Giresun’da 40, Gümüşhane’de 4, Kahramanmaraş’ta 115, Niğde’de 18, Ordu’da 51, Sinop’ta 13, Yozgat’ta 13, Tokat’ta 39, Aksaray’da 40, Bayburt’ta 1, Kilis’te 10, Osmaniye’de 51 marka tescil işlemi gördü.

Bölgelerin Ülke Payı

Ağustos ayı ölçütünde Türkiye toplamı içinde tescilli marka payı KUDAKA’da yüzde 0,35, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 0.46, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 1.4, 5’inci Teşvik Bölgesi’nde yüzde 1.52 olarak gerçekleşti. Sekiz aylık bazda ise KUDAKA payı yüzde 0.27, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi payı yüzde 0.38, Doğu Anadolu Bölgesi payı yüzde 1.5, 5’inci Teşvik Bölgesi payı ise yüzde 1.66 olarak hesaplandı.

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Erzurum’da KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Semineri

KOSGEB ve Halkbank girişimci seferberliğine Erzurum’dan başladı KOSGEB ve Halkbank’ın imzaladığı Girişimcilik Eğitimleri İşbirliği Protokolü kapsamındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin ilki Erzurum’da gerçekleştirildi.

KOSGEB, Halk Bankası ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle genç girişimcilerin topluma kazandırılacağı uygulamalı eğitim semineri Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen tören ile başladı. 20 ilde uygulanması planlanan projenin ilk olarak Erzurum’da uygulanmaya başlandı. 12 gün sürecek uygulamalı eğitim seminerine 30 üniversiteli öğrenci katılacak. Öğrenciler eğitim sonunda sınava tabi tutulacak ve sınavı geçen öğrenciler sertifika verilecek. Öğrenciler aldıkları sertifika sayesinde yeni kuracakları iş için Halk Bankasından 30 bin TL hibe ve isterlerse 70 bin TL kredi alabilecekler.

KOSGEB Erzurum İl Müdürü Ayhan Çarlıoğlu seminerde yaptığı açılış konuşmasında, “Eğitim seminerine katılan arkadaşlarımın bu eğitim sonunda almış oldukları sertifika ile kurmayı planladıkları işi daha planlı, teknik ve pratik şekilde yapacaklarını düşünüyorum. Ayrıca bu eğitim semineri sonunda uygulanacak sınavı başarıyla geçen yeni girişimcilere sertifika verilecek. Sertifikayı almaya hak kazanan yeni girişimci arkadaşlarımıza 30 bin TL hibe ediyoruz. Ayrıca kredi isterlerse de 70 bin TL ye kadar kredi alma hakkı sunuyoruz. Alınan kredinin ödemesi de 2 sene sonra başlıyor.” dedi.

Halk Bankası Erzurum Bölge Koordinatörü Mücahit Yıldırım ise konuşmasında “Bildiğiniz gibi bankamız 1938 yılından beri çalışana ve üretene kaynak sağlıyor. Bu projenin amacı topluma yeni girişimciler kazandırmaktır. Bu projenin toplamda 20 ilde yapılması planlanıyor. Projenin ilk uygulanmaya başladığı yer ise Erzurum. Buda bankamızın Erzurum’a verdiği önemi gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

Halk Bankası Genel Müdürlüğü KOBİ Pazarlama Daire Başkanı Kıvanç Acar da “Girişimcilik hakikaten Dünyada son dönemde popüler ve tüm ülkelerin gerçekten bir devlet politikası olarak üzerinde durdukları bir konudur. Girişimciliği sadece bir işletme kurmak ve işletmeyi sadece ekonomik bir döngü olarak algılamak yanlış olur. Bizim buradaki altını çizmek istediğimiz konu girişimcilik ruhu üzerine odaklanmadır.” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yaşar Nuri Şahin ise konuşmasında, “Böyle bir projeye ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici. Bir şeyleri yapmak için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. KOSGEB, Halk Bankası ve Atatürk Üniversitesi bu birliği sağlayarak güzel bir projeye imza attı. Doğruyu sağlıklı adımlarla seçebilmemiz için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu kurslar teorinin uygulamaya dönüşmesini sağlıyor. Bizde bu kursların devam etmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Halkbank ve KOSGEB, proje kapsamında Erzurumlu girişimci adaylarını yeni iş geliştirme, piyasa analizi, finansal planlama gibi temel konularda beceri kazandırmayı amaçlayan 70 saatlik bir eğitim programına tabi tutacak. Eğitimi tamamlayan ve kendi işini kurmak isteyen girişimciler ise 30 bin liralık geri ödemesiz ve 70 bin liralık faizsiz geri ödemeli KOSGEB destek paketine başvurma hakkına sahip olacak.

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

7 Milyon 922 Bin Lira

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğü, toplam üç proje sahibiyle 3 milyon 637 bin liralık hibe proje sözleşmesi imzaladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Mandıra projeleri) alt tedbiri kapsamında iki adet ve Çiftçilik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi alt tedbiri kapsamında bir adet olmak üzere toplam üç proje sahibiyle 3 milyon 637 bin liralık hibe proje sözleşmesi imzaladı.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Ömer Faruk Aydın, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, destekleme kararı alınan ve toplam bütçesi 7 milyon 922 bin lira olan yatırımın sektörde önemli canlılık oluşturacağını söyledi.

İmzalanan sözleşmelerin kent için önemli olduğunu ifade eden Aydın, “Projenin toplam bedeli 7 milyon 922 bin lira ve bu paranın uygun harcamalarının yüzde 50’si hibe olarak verilerek, tarım ve hayvancılık sektörüne 3,6 milyon liralık destek sağlanacak. Sözleşmesi imzalanan projelerimiz ileride Erzurum’a örnek olacak ve ilimize AB standartlarını taşıyan yeni tesisler kazandıracak. İstedikten ve gayret edildikten sonra bunları gerçekleştirmek zor değil. Artık ülkemizde ve ilimizde bizim için zor olduğunu düşündüğümüz birçok hususu aştık” diye konuştu.

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: