Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Devlet Destekleri Mardin de Yatırımcıları Güldürdü!

mardin yatırım

Devlet Destekleri Mardin’de Yatırımcıları Güldürdü!

Avrupa Birliği’nden sağlanan fonları kırsal kalkınma programı kapsamında, yatırım planı olan girişimcilere hibe desteği olarak veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Mardin İl Koordinatörlüğü’nün proje kabulü 4 Kasımda sona erdi. 15. Çağrı Dönemi sonucunda toplam yatırım tutarının 27 milyon liraya ulaştığı 11 adet projeye, 16 milyon liralık bir hibe desteği verilmesi onaylandı.

TKDK Mardin İl Koordinatörü Tahsin Aba, onaylanan projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 8 tanesi “Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” tedbiri altında süt hayvancılığına yönelik, 2 tanesi “Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi” alt tedbiri kapsamında sabun üretimi ve mobilya üretimine yönelik, 1 tanesi ise “Kırsal Turizm” alt tedbiri kapsamında Dargeçit ilçesinde ki otelin modernizasyon çalışmasına yönelik toplam 11 adet proje kabul edildi.

Koordinatörlük tarafından başlatılan incelemeler sonucunda nihai değerlendirmeler olacak. Bunun ardından proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacak. Proje sahipleri hızlı bir şekilde yatırımlarını tamamlamaları ile hibe ödemelerini alabilecek.

Kuruma sunulan bu projeler sayesinde ülke ekonomisine ve istihdamına olumlu etkiler olacak. Destek, kırsal alanda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinde ve yaşam standartlarında artış olmasını sağlayacak.

Kobiline Bilgi Merkezi – 0850 811 2 444

yotubetwettinstagrammgooglefacebook

 

Yatırımlarda Aslan Payını 6. Bölge Aldı

Açıklanan teşvik paketinde en büyük teşviki alan 15 il (6. bölge), kamu yatırımlarında da aslan payını aldı. 2001-2012 döneminde bölgeye ayrılan kaynak 4 milyar liraya yaklaştı, 127 kat artışla Mardin birinciliği kaptı.

Kamu, son 12 yılda Doğu illerindeki yatırım açığını kapatmak için en büyük kaynağı Doğu’daki 15 ile aktardı. Hükümetin açıkladığı teşvik paketinde 6. Bölge kapsamında en büyük teşviği alan 15 il, kamu yatırımlarında da aslan payını aldı. Kalkınma Bakanlığı’nın Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı çalışmasından çıkan sonuçlara göre,  söz konusu illere 2001-2012 döneminde toplam 3 milyar 877 milyon 527 bin TL aktarıldı.  Bu iller, 2001’de aynı miktarda kamu yatırımı alan diğer illerle arayı açtı. 2001’de aynı miktarda yatırım alan, İç Anadolu, İç Ege, Batı Karadeniz’deki 15 ile aktarılan toplam kamu kaynağı 2 milyar 325 bin 569 TL oldu.  Özellikle AKP’nin iktidara gelmesiyle Doğu illerine yönelik gerçekleştirilen KÖYDES, BELDES ve GAP gibi projelerle buralara büyük kamu kaynakları aktarıldı.

Mardin’de 127, Yozgat’ta 17 Kat Yükseldi

Doğu ve Güneydoğu’da bu yıl bütçeden en fazla para 798 bin 74 TL ile Diyarbakır ve 647 bin 736 TL ile Urfa’ ya giderken, 12 yıllık artış oranlarında Mardin ilk sırayı alıyor. Mardin’e devlet 2001’de 5 milyon 680 bin TL yatırım yaparken,  bu miktar 721 milyona çıktı. Aynı miktarda yatırım alan Yozgat’a aktarılan yatırım ise 17 kat artarak 99 bin TL oldu.

Kamu İstihdamı En Fazla Doğu’da Arttı

GEÇTİĞİMİZ haftalarda TEPAV Türkiye genelinde bir istihdam çalışması yapmış, ‘istihdam içinde memur ve esnaf sayısı artarken, çiftçi sayısının azaldığına dikkat çekmişti. TEPAV’ın araştırmasına göre memur sayısındaki artışta Doğu’daki iller ilk sıraları paylaşıyor. 4/c statüsündeki kamu çalışanı sayısı nisan 2011-2012 döneminde yüzde 11,5 artarak 2,5 milyon kişiye ulaştı.  Son bir yıllık artışa bakıldığında ise, sayısı en fazla artan 15 il arasında, Şanlıurfa (yüzde 33,4), Van (yüzde 27,8), Mardin (yüzde 24,9), Gaziantep (yüzde 17,7) ve Diyarbakır (yüzde 17,4) en yüksek kamu çalışanı artış oranını yakalayan ilk 5 il olarak öne çıkıyor.

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: