Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Bitlis’te Tarım Ürünleri Sergilendi

Bitlis’te, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 800 çiftçiye 5,6 milyon lira hibe desteği verildi.

Hibe desteği alan çiftçilere, ekipman sözleşmelerinin verilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde bir program düzenlendi. Düzenlenen program şenlik havasında geçerken, aynı zamanda çiftçilere destek olarak verilen tarım ekipmanlarının sergisi yapıldı. Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, 2008 ve 2012 yılları arasında 800 çiftçiye 5,6 milyon lira hibe kaynak aktarıldığını söyledi. Tarım ve hayvancılığın kentte büyük destek gördüğüne dikkati çeken Korkmaz, “Kırsal alanda yaşayan çiftçilerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi, gelir seviyelerinin arttırılması, tarımda teknolojik ekipmanların daha fazla kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak çiftçilerimizin birim alandan daha fazla verim elde etmeleri için bakanlıkça çiftçilerimize büyük destek veriliyor. Bu hibe desteğin amacı çiftçimizin pazar isteklerine uygun dünyayla, Avrupa ile rekabet edebilir nitelikte ürün üretmesi ve işletmelerimizin rekabet gücünün arttırılması da bu program kapsamındaki hedeflerimizden birisidir. Bu program kapsamında ilimize 21 alet ekipmanı 800 çiftçimize destek verilmiştir” diye konuştu.

Kırsal kalkınma yatırımlarıyla kentte tarım ve hayvancılıkta birçok şeyin değiştiğini ve daha önce babadan dededen kalma yapılan tarım yöntemleri yerine artık teknolojik ekipmanlarla modern bir şekilde tarım yapıldığını belirten Korkmaz, “İlimiz çiftçisine verdiğimiz ekipman desteğiyle artık daha modern bir şekilde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Hayvancılıkta sağladığımız sağım sistemi, sağım makineleri sayesinde sütteki bakteri sayısı azaldı. Çiftçilerimiz pazar isteğine uygun daha kaliteli, daha sağlıklı süt üretmeye başladı” diye konuştu.

Programda konuşan çiftçi Ahmet Babahan ise, ekipman desteklerinin kendilerini çok rahatlattığını, artık tarım ve hayvancılığı modern yöntemlerle yaptıklarını söyledi. Babahan, desteklerinden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz’a çiftçiler adına teşekkür etti.

Program sonunda katılıcılara müdürlük önünde yemek ikram edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Süleyman Çelebi, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine 
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: