Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Kültürel Mirasımız Korunuyor

Kalkınma Bakanlığı’nca uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında onaylanan 16 milyon 722 bin 780 lira hibe destekli 6 proje ile Diyarbakır’ın turizm altyapısı güçlendirilecek.

Valilik tarafından Diyarbakır’ın kültürel mirasının korunması, turizme açılması ve tanıtılması için Kalkınma Bakanlığı’nca yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’na sunulan ve onaylanan Diyarbakır Kültürel Mirasının Projelendirilmesi, Diyarbakır Surlarının Turizme Kazandırılması, Dört Ayaklı Minarenin Restorasyonu, Ulucami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi, Diyarbakır Evlerinin Turizme Kazandırılması ve Diyarbakır Kültürel Mirasının Tanıtımı Projeleri ile tarihi ve turistik yapılar hayat bulacak.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Kalkınma Bakanlığı’nca uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’yla Diyarbakır’ın bölgede ve ülkede onu farklı kılan dinamiklerini ve potansiyelini harekete geçirerek, önemli bir cazibe merkezi olması için 2011 yılı programına kültür ve turizm alanında 6 proje sunulduğunu anımsattı.

Diyarbakır’ın turizm alt yapısının geliştirilmesi, kültürel mirasının korunması ve tanıtım çalışmalarının sağlanmasının sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayacağını kaydeden Toprak, uygulanacak tüm projelerin bir plan dahilinde hayata geçirileceğini, bu çalışmalarla Diyarbakır’ın turizm alanında hak ettiği noktaya ulaşması ve turizm endeksli kalkınmasının sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kültürel miras için 60 milyon lira

Program kapsamında uygulanacak 6 projeye toplam 16 milyon 722 bin 780 lira hibe desteğinin sağlandığını aktaran Toprak, 2012 ve 2013 Cazibe Merkezlerini Destekleme Programlarına sunulacak proje çalışmalarıyla toplam 60 milyon liraya yakın bir finansmanın Diyarbakır kültürel mirasının korunması ve tanıtılması çalışmalarında kullanılmasının düşünüldüğünü anlattı.

Projeler sayesinde Diyarbakır’ın kültür ve inanç turizminde ön plana çıkmasının sağlanacağını bildiren Toprak, projeler arasında yer alan “Diyarbakır Kültürel Mirasının Projelendirilmesi” projesi kapsamında bir çok yapının ve kültürel miras eserinin proje çiziminin sağlanacağını, projeyle Diyarbakır’daki bir çok yapının proje çizimi sağlanarak en kısa zamanda restorasyon çalışmalarına başlanacağını vurguladı.

Proje kapsamında Evli Beden, Yedi Kardeşler, Urfa Kapı gibi önemli burçların yer aldığı Mardin Kapı ile İçkale arasında kalan 25 burcun proje çiziminin sağlanacağını belirten Toprak, ayrıca Suriçi’nde turizm yollarının yapılması adına da birçok turistik ve kültürel mirasın yer aldığı Dört Ayaklı Minare, Yeni Kapı, Özdemir, Ziya Gökalp, Akıncılar, Artuklar, Ocak ve Abdi Paşa sokakları ve Çardaklı Hamamı’nın proje çizimlerinin sağlanacağını aktardı.

Proje çizimlerinden sonra yakın dönemde restorasyon çalışmalarının yapılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını dile getiren Toprak, proje çalışmalarının, gelecekte yapılacak restorasyon ve uygulama çalışmalarıyla kültürel mirasın turizme kazandırılarak hayat bulacağını kaydetti.

“Diyarbakır Surlarının Turizme Kazandırılması Projesi” ile 4 burcun restorasyon çalışmalarının başlatılacağını bildiren Toprak, şunlar yer aldı:

“Proje kapsamda ilimizin kültürel miras değerleri arasında olan ve tüm proje çalışmaları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Diyarbakır Surlarında yer alan 4 burcun restorasyonu yapılacak. Önemli kültürel mirasımız arasında yer alan Diyarbakır Surları Unesco Kültür Mirası adaylığına da destek sunacak olan bu çalışmalarla surların hak ettiği değeri bulması amaçlanmıştır. Diyarbakır’ın önemli sivil mimari eserleri arasında yer alan Süleyman Nazif Konağı’nın kamulaştırılarak turizme kazandırılması çalışmaları devam etmektedir

.”Diyarbakır Evlerinin Turizme Kazandırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek. Yapının restorasyonu öncesi tüm proje çizim çalışmaları da yapılacak. Sivil mimarinin en önemli örneklerinden olan Süleyman Nazif Konağı hem büyüklük hem de işlevsellik açısından önemli bir yere sahip. Projemiz kapsamında kentimizin önemli sivil mimari yapılarından olan konağın kamulaştırılması, restorasyon öncesi proje çizimlerinin ve proje sonrasında evin restorasyonunun yapılması sağlanarak işlevlendirilmesi gerçekleştirilecektir.”

Dört Ayaklı Minare restore edilecek

Diyarbakır’ın en önemli kültürel miras eserleri arasında yer alan Şeyh Mattahar Camisi’nin Dört Ayaklı Minaresi’ni restorasyon çalışmasının yapılacağını dile getiren Toprak, proje ile turistik öneme sahip tarihi ve kültürel unsur olan Dört Ayaklı Minare’nin restore edilerek gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasının sağlanacağını vurguladı.

Suriçi bölgesinde en fazla turist ziyaretlerinin yaşandığı ve 5. Haremi Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami’nin ve hanların yer aldığı bölgenin düzenlenmesi için gerekli renovasyon proje çizimlerinin sağlanacağını kaydeden Toprak, Ulu Cami ve hanlar çevresi için renovasyonu düşünülen alanın 9 bin metrekarelik olduğunu, günümüzde birçok turistin gezi ve alışveriş alanı olarak kullandığı bu alanların görünür bir hale getirilmesi ile bu alanların daha yoğun bir turist ziyaretinin sağlanacağını bildirdi.

“Diyarbakır Kültürel Mirasının Tanıtımı Projesi” kapsamında da turistik ögelerin ve kültürel mirasın tanıtımının profesyonel ve kapsamlı bir şekilde yapılacağını anlatan Toprak, şöyle dedi:

“Proje kapsamda kültürel mirası ve turizm ögelerinin tanıtımı adına ulusal ve uluslararası tanıtım organizasyonları düzenleme, yerelde turizm konusunda farkındalık yaratma, kentin imajını olumsuz etkileyen faktörleri minimize etmek hedeflenmiştir. Bu kapsamda tanıtımda eksik görünen materyaller, tanıtım etkinlikleri ve hedef kitleye ulaşma çalışmaları saptanmıştır. Bu çalışmayla ilimizin tanıtımı adına fuar organizasyonları, bugüne kadar profesyonel anlamda çekimi yapılmamış belgesel, tanıtım filmleri ve bunların hedef kitlelere ulaştırılması çalışmaları, araştırma kitapları, gezi rehberi ve kitapçıklar gibi tanıtıcı materyallerin basımı, kültürel mirasımızı konu alan bilimsel sempozyumların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Projelerle, turizm alt yapısının geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması hedefleniyor.”

Kobiline Bilgi Merkezi 0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: