Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

KOBİ’lere Yeni Yılda Büyük Destek

Doğu Karadeniz’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan Kalkınma Bakanlığına bağlı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), yöredeki 6 ilde bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) desteklenmesi amacıyla “İmalat Sanayi Mali Destek Programı” başlattı.

DOKA, bu kapsamda KOBİ’ler başta olmak üzere kar amacı güden gerçek ve tüzel kişileri desteklemek için proje başına 40 bin ile 400 bin lira arasında değişen toplam 10 milyon liralık hibe verecek.

DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, sorumluluk alanlarının Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon olduğunu belirterek, amaçlarının yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal ve bölgesel ölçekteki plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz’in ekonomisi güçlü, yenilikçi ve rekabetçi, sosyal yönden gelişmiş ve bütünleşmiş, altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir çevre ve yüksek yaşam kalitesine sahip olmasını istediklerini belirten Kaldırım, bu çerçevede yöredeki 6 ili kapsayan ve yeni yılda uygulanacak “İmalat Sanayi Mali Destek Programı” yaptıklarını anlattı.

Kaldırım, program ile yöredeki KOBİ’ler başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere yapacakları projelere destek vermek için 10 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade etti.

Programın iki amacı olduğunu anlatan Kaldırım, “Programın genel amacı bölgede sağlanan istihdamı ve katma değeri yükseltmek ve bu sayede bölge ekonomisinin rekabet gücünü artırmaktır. Programın özel amacı ise bölgede imalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, ar-ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu sayede sağladıkları katma değer ile birlikte rekabet edebilirlik düzeylerinin yükseltilmesidir” dedi.

Kaldırım destekten KOBİ niteliğindeki, kar amacı güden ve imalat sanayi alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceğini belirterek, “Programla toplam 10 bin lira hibe desteği vereceğiz. Proje başına asgari destek miktarı 40 bin, azami destek miktarı ise 400 bin lira olacak” diye konuştu.

Uygun Projeler

Desteklenecek projelerin siyasi içerikli olmamasını isteyen Kaldırım, “Projeler Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon’da gerçekleştirilmelidir. Projeler, programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve programın önceliklerinden en az birinin kapsamına girmeli” dedi.

Desteklenebilecek projelere ilişkin bazı örnekler de veren Çetin Oktay Kaldırım, şöyle konuştu: “İşletmelerde ürün çeşitliliğini artırma, katma değeri yüksek yeni yenilikçi ürün imalatı, kapasite artırımına yönelik makine ekipman alımı veya yeni üretim hatlarının kurulması. Kalite kontrol sistemi için altyapı oluşturulması ve markalaşma çalışmaları. İşletmeler arası stratejik ortaklıkların kurulması ile hammadde tedariki, ortak üretim süreçleri geliştirerek toplam kapasitelerinin ve üretim hızlarının artırılması.

Firmalar arasında ortak iş yapabilme alanlarının belirlenmesi, ortaklık oluşturulması, geliştirilmesi veya ağ oluşturma, kümelenme gibi faaliyetlere yönelik çalışmalar. İşletmelerde çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kurulması. Alternatif enerji kaynakları kullanılarak yapılacak ürün veya sistemlere yönelik faaliyetler. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi, yeni teknoloji üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üniversite ile işbirliği içinde geliştirilecek faaliyetler.

Üretimde ortaya çıkan atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi gibi konulardaki projeler düşünülebilir ama bunlar olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır.”

Son Başvuru Tarihi 25 Mart

Kaldırım, projelerine destek almak isteyen işletmelerin 25 Mart 2013’e kadar başvuruda bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Proje başvuruları Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https: //uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) on-line olarak alınacaktır. Sisteme ayrıca “www.doka.org.tr” adresinden de ulaşılabilir” dedi.

El yazısı ve daktilo ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini söyleyen Kaldırım, başvuruların ardından yapılacak değerlendirme ile desteklenecek projelerin belirleneceğini söyledi.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

%d blogcu bunu beğendi: