Tarım Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Yağıyor!

Toplamda 35 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği imkânı sunulacak. Hayvancılık yapmak isteyip başvuruda bulunanlar arasından şartları uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için % 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise %80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014 – 2018 yılları arasında uygulanmaya başlanacaktır.

Hibe desteğine yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırları kapsayacak şekilde hibe desteğinden faydalandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak temin edilir. Ayrıca her proje sahibi, proje konularından sadece bir defaya mahsus hibe desteğinden faydalanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştirici tarafından karşılanır.

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, iflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler, desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçunda bulunanlar, destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar bu hibe desteğinden faydalanamayacaktır.

Hibe desteğinden Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Konya Ovası Projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane İlleri faydalanabilecek şehirler kapsamında.

Kobi-Line Haber Merkezi
www.kobi-line.com.tr

Ağrı’ya AB Hibe Desteği

                                         Ağrı Polisevi’nde sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Eker; “Biz sadece hayvansal üretimi ve hayvancılık faaliyetini değil, aynı zamanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz” dedi. Toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ve Türkiye genelinde tarımın kalkınması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bakan Eker, tarımda daha ileriye gitmek için her ilde benzeri toplantılar düzenlediklerini belirterek; “Ağrı ili “Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı” nedeniyle bir araya geldik. Gittiğimiz illerde bu tür toplantılar öncesi bakanlığımız bürokratları, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinlerler. Toplantıda o ilin sorunları dile getirilerek, öneriler konuşulur. Biz de daha sonra söz konusu sıkıntıları bu toplantılarda değerlendiririz. Biz sadece hayvansal üretimi ve hayvancılık faaliyetini değil, aynı zamanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz. Tarıma dayalı sanayi gelişirse istihdam artar. Yani işsizlik ortadan kalkar.” şeklinde konuştu.

Ağrı’da verilen hibe destekleri sayesinde yapılan tesislerde 190 kişinin çalıştığını belirten Bakan Eker, AB ile birlikte yeni bir hibe proje çalışmasını hayata geçireceklerini ifade etti. Söz konusu çalışmaların hayata geçmesiyle birlikte desteklenen projelere AB’nin de hibe katkısının olacağının altını çizen Bakan Eker; “Avrupa Birliği’nin de destekleyeceği yeni hibe projesi çok önemli. Bu bütün Ağrılıları çok ilgilendiriyor. Hatta Ağrılı olup, şehir dışında yaşayan işadamlarını da ilgilendiriyor. Bir miktar gücü olan herkese büyük bir imkan. Et üretimi, süt üretimi, et işlenmesi, süt işlenmesi, kırsal turizm ve yöresel ürünler gibi bu başlıklar altında yapılacak yatırımlarda 3 milyon avroya kadar yani 6,5 ile 7 milyon lira arasında hibe uyguladık. Yüzde 50, yarı yarıya hibe veriliyor. Erkek eğer 40 yaşın altındaysa, 10 puan daha hibe veriliyor. Bu ilave istisnadan kadınlar da faydalanıyor.” açıklamalarında bulundu.

Kobiline Bilgi Merkezi

%d blogcu bunu beğendi: